News

Eind november bedroeg de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16% en 24,7% voor jongeren.

Eind oktober bedroeg de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,3% en 25,6% voor jongeren.

De helft van de maatregelen uit het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie is reeds gerealiseerd