Brusselse jeugdwerkloosheid daalt 6 jaar ononderbroken

Brusselse jeugdwerkloosheid daalt 6 jaar ononderbroken

Eind mei bedroeg de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,3% en 19,9% voor jongeren.

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind mei 85.596 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 15,3% (cf. 15,7% in mei 2018). Dat stemt overeen met een verlaging met 2.316 personen of 2,6% op jaarbasis. In vergelijking met mei 2013 is het aantal werkzoekenden met 21.427 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 20% in 6 jaar.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 72 maanden op rij! Er waren 7.636 jonge werkzoekenden in mei, d.w.z. 683 personen of 8,2% minder dan in mei 2018, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 19,9%. Sinds 2013, is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 6.135 eenheden, wat neerkomt op een daling van 44,6%.

chiffres_actiris_mai2019nl.jpg

Het Brussels Gewest telde eind mei meer bepaald 85.159 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 4.066 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 23.371 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 3,8%.