Biografie

Biografie

Didier Gosuin werd op 9 juli 1952 in Elsene geboren. Na tien jaar zijn beste beentje te hebben voorgezet in de oppositie in het Parlement – voorafgegaan door drie opeenvolgende legislaturen in de Gewestelijke Regering (voornamelijk als minister van Leefmilieu, maar ook van Stedelijke Vernieuwing en Buitenlandse Handel) – is Didier Gosuin momenteel gewestelijke minister van Economie, Tewerkstelling, Beroepsopleiding en Gezondheidsbeleid. Sinds 1995 is hij ook burgemeester van Oudergem. Aangezien de twee functies niet gecombineerd kunnen worden, oefent hij zijn burgemeestersmandaat niet uit.

Brusselse minister van Economie, Tewerkstelling, Beroepsopleiding, Gezondheidsbeleid, Begroting en Openbaar Ambt

Op 20 juli 2014 legt Didier Gosuin de eed af bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voor de FGC en de GGC als minister van Economie, Tewerkstelling, Beroepsopleiding, Gezondheidsbeleid, Begroting en Openbaar Ambt. Hij wou die bevoegdheden echt onder zijn hoede nemen. Zijn campagne was toegespitst op de transversale aard van de bevoegdheden Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding.

Brusselaars (opnieuw) aan het werk krijgen is dan ook een van zijn stokpaardjes. En dan betreft het zeker jongeren, de groep met de hoogste werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest.

Tijdens de verkiezingen van 2014 krijgt hij volgens de officiële cijfers 22.906 voorkeursstemmen in Brussel en weet hij aldus de eerste plaats weg te kapen.

Op het einde van deze legislatuur zal de man die men sindsdien ook wel ‘de man met 22.000 stemmen’ noemt ook de politicus zijn met de langste politieke loopbaan in het Brussels Gewest.


Burgemeester van Oudergem sinds 1995

Didier Gosuin bestuurt zijn gemeente als een goede huisvader. Oudergem is overigens de enige Brusselse gemeente waarin de belastingen niet schommelen. De belastingtarieven zijn de laagste in het Gewest, de begroting van Oudergem is in evenwicht en de levenskwaliteit van de inwoners ervan is optimaal.

Didier Gosuin is heel betrokken bij het culturele leven van zijn gemeente. Hij lanceerde onder meer Paris-Théâtre. Elk jaar worden zo zeven grote Parijse stukken opgevoerd in het cultureel centrum van Oudergem.


Minister van Leefmilieu van 1991 tot 2004

Didier Gosuin wordt in 1989 op gewestelijk niveau staatssecretaris voor Leefmilieu, Huisvesting en Natuurbehoud. In 1991 wordt hij in dezelfde regering minister.

Het worden dertien mooie jaren waarin de problematische kwesties rond Leefmilieu en Openbare Netheid in Brussel veel vooruitgang boeken. Zo worden bijvoorbeeld selectieve afvalophaling (witte, gele, blauwe en groene zakken) en de zuiveringsstations van Brussel ingevoerd. Ook het besluit Gosuin wordt goedgekeurd om de geluidshinder die wordt veroorzaakt door het luchtverkeer te bestrijden.


Schepen van Oudergem in 1977

Naast een regentaatsdiploma Frans-geschiedenis behaalde Didier Gosuin ook een diploma van licentiaat in de arbeidswetenschappen aan de UCL.

Hij geeft eerst enkele jaren les en opent dan zijn pralinenwinkel en een boekhoudkantoor.

In 1976 beslist hij om in Oudergem op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij draagt Brussel in zijn hart en wordt lid van de FDF (voorganger van DéFI): toen volgens hem “de enige stadspartij waarvoor – vooral – ideologie geen obsessie vormt”. Een jaar later wordt hij de jongste Brusselse schepen. Hij wordt bevoegd voor Jeugd, Cultuur en vervolgens Stadsplanning.

Zijn overheidsoptreden op plaatselijk niveau valt samen met zijn passage in Peutie en Petit-Château (1977-1978). Dan wordt hij immers ook voorzitter van het cultureel centrum van Oudergem.