Bevoegdheden

Bevoegdheden

Brusselse minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding

We moeten de economie en de tewerkstelling van de Brusselaars nieuw leven inblazen.

We kennen allemaal de Brusselse paradox. We hebben een heel dynamische economie met heel wat jobcreatie, maar onze werkloosheidsgraad is ongelooflijk hoog, en dan voornamelijk bij jongeren.

Ons programma is gebaseerd op twee hoofdpijlers. Enerzijds de alliantie werk-opleiding en anderzijds het deel economie-werk, met dezelfde doelstelling in het achterhoofd: Brusselaars en in het bijzonder jonge Brusselaars opnieuw aan het werk krijgen.

Als minister van Economie wil Didier Gosuin dus een economisch beleid voeren dat toegespitst is op de tewerkstelling van Brusselaars. 

Hij wil ook zorgen voor jobcreatie in het Brussels Gewest. Daartoe keurde het Gewest in juni 2016 de Small Business Act goed. Het betreft een reeks concrete maatregelen om de contacten tussen de overheid en de zko's en kmo's te verbeteren, het ondernemerschap meer te ondersteunen, de toegang tot financiering te vergemakkelijken en toekomstige ondernemers persoonlijke begeleiding aan te bieden. De doelstelling is de omstandigheden te creëren waardoor kmo’s zich kunnen ontwikkelen.

Als minister van Tewerkstelling en minister van Beroepsopleiding van de FGC wil Didier Gosuin jongeren de kans bieden om vaardigheden te verwerven via opleidingen, om een eerste werkervaring op te doen via stages en uiteindelijk om een eerste job in de wacht te slepen. De in het eind 2016 goedgekeurde Opleidingsplan 2020 vastgelegde doelstellingen zijn duidelijk: tegen 2020 zullen jaarlijks 20.000 werkzoekenden een opleiding en/of een stage volgen en zal 20% meer jongeren een alternerende opleiding volgen (dat is goed voor 800 meer leerlingen tegen 2020). Het is ook zaak om de erkenning van competenties drastisch te vereenvoudigen. Verworven vaardigheden of buitenlandse beroepservaring moet dus snel erkend kunnen worden. De doelstelling is meer dan 2.000 ervaringsbewijzen per jaar.

Naast die uitdagingen zijn er ook nog de via de zesde staatshervorming verkregen nieuwe bevoegdheden. De dienstencheques, het activeringsbeleid en de controle van werkzoekenden zijn maar enkele van de maatregelen waarvoor het Gewest nu bevoegd is en die geëvalueerd werden en op de specifieke kenmerken van Brussel werden afgestemd.

Lees hier de gewestelijke beleidsverklaring en de beleidsverklaring van de FGC


Minister van Gezondheidsbeleid, Begroting en Openbaar Ambt van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Als gevolg van de zesde staatshervorming beschikt het Brussels Gewest over nieuwe bevoegdheden, onder meer met betrekking tot het gezondheidsbeleid.

Er is één bezorgdheid die Didier Gosuin voortdurend in het achterhoofd houdt bij zijn beleidsacties: geschikte oplossingen vinden om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de Brusselaars.

Zijn hoofddoelstellingen zijn dan ook alternatieve zorgvormen ontwikkelen naast de zorginstellingen, maar ook digitalisering en netwerking voor de personen die in de sector van de gezondheidszorg werken. Dankzij het gevoerde beleid is Brussel zo het meest dynamische gewest geworden op het vlak van e-gezondheid: bijna 400.000 personen zijn lid van het Gezondheidsnetwerk en bijna 9.000 personen die in de sector van de gezondheidszorg werken, waaronder alle Brusselse ziekenhuizen.

Lees hier de beleidsverklaring van de GGC