Vreemde origine vormt rem op tewerkstelling in Brussel

Vreemde origine vormt rem op tewerkstelling in Brussel

Uit de eerste wetenschappelijke studie over de afkomst van de Brusselse werkzoekenden blijkt dat het moeilijker is om een job te vinden wanneer je van buitenlandse afkomst bent, zelfs met kwalificaties.

Het tewerkstellingspercentage van de Brusselaars van Belgische origine ligt heel wat hoger dan dat van personen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie, namelijk 71% voor de eerste groep tegenover 40% voor de tweede groep. En de werkloosheidsgraad bij de Brusselse bevolking van Belgische origine bedraagt 12%, tegenover een percentage dat schommelt tussen 24% en 41% voor personen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie.

“In Brussel hebben we echt te maken met het probleem van discriminatie bij de aanwerving. Om die reden heb ik er in 2016 voor gezorgd dat het Gewest kon beschikken over een plan om de strijd tegen discriminatie aan te gaan via 10 maatregelen, zoals de uitvoering van een monitoring van de diversiteit. Vandaag geeft deze studie ons de kans om de etnische en raciale ongelijkheden op de arbeidsmarkt aan te kaarten, maar vooral om concrete aanbevelingen te formuleren om te werken aan een gelijke toegang tot werk voor alle Brusselaars.”

Dit instrument dient om ons op verschillende vlakken meer info te geven:

  • Wie zijn de werkzoekenden die bij Actiris ingeschreven zijn op basis van afkomst?
  • Wie heeft toegang tot welke oplossing(en) inzake werk op basis van afkomst?
  • Hoe blijven werkzoekenden die door Actiris begeleid worden, langdurig aan het werk (op basis van afkomst)?

“De voorbije 5 jaar, en zonder de ondersteuning van zo’n instrument, heb ik alles gedaan wat in mijn macht lag, om te proberen de situatie van deze Brusselaars, die vaak ontmoedigd zijn door hun vergeefse zoektocht naar werk, en dat ondanks hun vaak grote inspanningen, te verbeteren. Ik zou willen dat de volgende ministers van Tewerkstelling dit beleid voortzetten, met name door het gebruik van dit instrument, namelijk de monitoring van het traject van de Brusselse werkzoekenden volgens hun nationale origine.”

Meer informatie.

Hier vindt u de volledige studie.