Goed bestuur in de nieuwe Opleidings- en Tewerkstellingspolen

Goed bestuur in de nieuwe Opleidings- en Tewerkstellingspolen

Le Gouvernement bruxellois vient de fixer le mode de gouvernance et de décision au sein des Pôles Formation-Emploi. Objectifs ? Un partenariat public-privé équilibré et transparent, au service des chercheurs d’emploi bruxellois et des secteurs.

De Brusselse Regering heeft net bepaald op welke manier de Opleidings- en Tewerkstellingspolen bestuurd moeten worden en hoe de beslissingen er genomen moeten worden. De bedoeling? Een evenwichtige en transparante publiek-private samenwerking, en dat ten dienste van de Brusselse werkzoekenden en de sectoren.

De versterking van het sectorale beleid van het Gewest, ingeschreven in de Strategie GO4 Brussels 2025 en het Plan Opleiding 2020, is een van de prioriteiten van de Brusselse Regering. Om dat te verwezenlijken, werden ambitieuze sectorale kaderakkoorden afgesloten met verschillende sectoren (bouw, transport en logistiek, technologische industrieën, horeca en elektrotechniek). Waarom? Om doelstellingen vast te stellen (weer aan het werk gaan na een opleiding, aantal afgeronde kwaliteitsvolle stages en door de ondernemingen doorgegeven vacatures aan Actiris) en om het tewerkstellings- en opleidingsbeleid zo veel mogelijk af te stemmen op de noden van de ondernemingen en de doelgroepen, en dat ten voordele van de Brusselse economie.

Om deze doelstellingen te concretiseren, werden nieuwe Opleidings- en Tewerkstellingspolen opgericht. Iedere Pool zal uit 3 complementaire pijlers bestaan: een pijler voor de sectoren, een pijler voor tewerkstelling en een pijler voor opleiding. Hun opdracht? Alle Brusselaars die dat wensen, de kans geven om een opleiding te volgen in een gegeven sector en toegang te hebben tot geavanceerd materiaal, up-to-date-opleiding en begeleiding naar op het individu afgestemd werk.

“De Opleidings- en Tewerkstellingspolen zijn het symbool van een mooie dynamiek van netwerking, vereenvoudiging en integratie van alle gebruikers en ondernemingen in het gewestelijke beleid inzake tewerkstelling-opleiding. En dat ten dienste van de Brusselse werkzoekenden die kwaliteitsvolle opleidingen zullen kunnen volgen, zodat ze zich beter kunnen positioneren op de arbeidsmarkt”, besluit minister Didier Gosuin.

Meer informatie.