Op 6 jaar tijd is aantal jonge werkzoekenden met 45,7% afgenomen

Op 6 jaar tijd is aantal jonge werkzoekenden met 45,7% afgenomen

Eind juni bedroeg de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,3% en 18,7% voor jongeren.

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind juni 85.605 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 15,3% (cf. 15,8% in mei 2018). Dat stemt overeen met een verlaging met 2.936 personen of 3,3% op jaarbasis. In vergelijking met juni 2013 is het aantal werkzoekenden met 21.232 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 19,9% in 6 jaar.

chiffres_chomage_juin_2019_nl.jpg

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 73 maanden op rij! Er waren 7.167 jonge werkzoekenden in juni, d.w.z. 711 personen of 9% minder dan in juni 2018, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 18,7%. Sinds 2013, is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 6.026 eenheden, wat neerkomt op een daling van 45,7%.

Het Brussels Gewest telde eind mei meer bepaald 88.931 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 3.693 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 22.981 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 4,1%.

Meer informatie.