CHARLOTTE BALLESTERO

CHARLOTTE BALLESTERO

« Because »
Sinds begin 2018 is er een nieuwe premie van 4.000 euro in het Brussels Gewest. De premie is opgevat als een degressieve financiële stimulans voor zelfstandigen die zich in Brussel vestigen. Charlotte ontving als allereerste de premie. Ze opende Because, een veganistische tattoostudio.

Hoe bent u in dit avontuur gerold?

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de artistieke wereld die tatoeëren uiteindelijk is. Toen ik voor de eerste keer de sprong wou wagen, vond ik geen studio in Brussel die me beviel. Ik zocht een gezellige studio met een rustige en kalmerende sfeer. Nadat ik na een reis in het buitenland waarbij ik een tatoeage liet zetten terug in Brussel kwam, bleek dat concept nog altijd niet te bestaan. Het project is dan ook gestart na een gesprek met mijn zus. We zochten de nodige informatie ter zake op en informeerden ons over hoe we de veganistische kant van de zaak moesten aanpakken ... En dan is het allemaal heel snel gegaan. We hadden contact met verschillende tatoeëerders en zo is Because plots ontstaan.

Kunt u Because in het kort omschrijven?

Because is een veganistische tattoostudio. De producten die we gebruiken bevatten geen dierlijke bestanddelen en worden niet op dieren getest. Because is echter ook een concept store met seizoensgebonden nieuwe producten en artistieke projecten die afhankelijk zijn van onze gesprekken met de artiesten. De doelstelling van Tattoo Studio Because is tegemoetkomen aan de wensen en de eisen van onze klanten. Onze twee in-house tatoeëerders geven advies aan de klanten, maar ze hebben natuurlijk altijd het laatste woord over hun tatoeage. Een tatoeage blijft iets uniek en persoonlijk en heeft geen rechtvaardiging nodig.

Had u bij de oprichting van uw zaak te kampen met moeilijkheden?

De voornaamste moeilijkheid was de tijd overbruggen tussen het moment waarop de lening werd aangevraagd en het antwoord van de bank. Om de lening aan te vragen moesten we immers al vrij ver staan met het business plan en het financieel plan. We moesten onze twee tatoeëerders al gevonden hebben, het ontwerp van huurovereenkomst moest al opgesteld zijn, de verzekering moest aangevraagd zijn, er moest al een akkoord zijn met de voornaamste leveranciers, er moest een precies financieel driejarenplan opgesteld zijn etc. We moesten al afspraken maken met die partners voor de bank ons groen licht gaf. We hebben dus een vrij groot risico moeten nemen.

Welk voordeel haalde u uit de door het Brussels Gewest gelanceerde zelfstandigenpremie?

Eind 2017 leerden we de premie kennen via een artikel. Ons financieel plan was al klaar en we hadden er dus geen rekening mee gehouden. Ondernemen brengt echter altijd risico’s met zich. De premie is dan ook een grote troef. We zullen er onvoorziene omstandigheden mee het hoofd kunnen bieden en misschien zelfs een deel van mijn eerste loon mee kunnen betalen. Vaak keren jonge ondernemers zich bij de start van hun onderneming immers geen loon uit.

Hebt u nog tips voor toekomstige ondernemers?

Laat je goed omringen en blijf er altijd in geloven. Ondernemen is een lange weg die niet altijd over rozen gaat. Ik zou iedereen willen toewensen dat ze dat moment van trots kunnen beleven waarbij dat ze beseffen dat ze het echt voor elkaar gekregen hebben.

---

Bezoek de website of Facebookpagina van Because.

Meer informatie over de zelfstandigenpremie.

 

Quelles difficultés avez-vous rencontré lors de votre lancement ?

La principale difficulté fût l’agencement du temps entre la demande du prêt bancaire et sa réponse. En effet, la demande requiert une avancée considérable dans le business plan et dans le plan financier. Nous devions déjà avoir trouvé nos deux tatoueurs, avoir un projet de bail établi, une demande d’assurance, un accord avec les principaux fournisseurs, un plan financier précis sur 3 ans, etc. Nous avons dû nous engager auprès de ces partenaires avant de recevoir l’accord de la banque. Ce fût une prise de risque considérable.

Que vous a apporté la prime pour indépendant lancée par la Région bruxelloise ?

Nous avons découvert l’existence de cette prime fin de l’année 2017 dans un article de presse. Notre plan financier était déjà établi, nous n’en avions pas tenu compte. Mais le risque zéro n’existe pas dans l’entrepreneuriat. Cette prime est un véritable avantage, elle nous permettra de faire face à des inconnues et pourra peut-être payer une partie de mon premier salaire. En effet, c’est souvent le quotidien des jeunes entrepreneurs de ne pas se rémunérer au début de leur business.

Un conseil aux futur.e.s entrepreneur.e.s ?

Bien s’entourer et ne jamais cesser d’y croire. L’entrepreneuriat est un long chemin qui n’est pas toujours facile. Je souhaite à chacun de ressentir ce sentiment de fierté et de se dire : « On l’a fait ! ».

 

---

Retrouvez Because via site web ou Facebook.

+ d'infos sur la prime indépendant.