De grootste uitdaging is geen technische of medische uitdaging, maar een maatschappelijke ...

De grootste uitdaging is geen technische of medische uitdaging, maar een maatschappelijke ...

Moeten we het financieringssysteem voor gezondheidszorg in België herbekijken? Moeten we het gezondheidszorgtraject van patiënten herzien? Hoe zal de ziekenhuisinfrastructuur evolueren? Het antwoord vind je hieronder.

Wat zijn de financiële uitdagingen voor de gezondheidszorg en wat is de impact van netwerken?

Didier Gosuin: “Om te kunnen werken in een netwerk, zijn er twee noodzakelijke basisvoorwaarden: afstappen van denken in grenzen (30% van de patiënten in Brusselse ziekenhuizen is niet afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en beschikken over voldoende netwerken (in Brussel zouden drie of vier netwerken mogelijk zijn). Dat alles zal bepaalde implicaties hebben voor de organisatie, infrastructuur, technologie en financiering. We werken aan een vereenvoudigd financieringsmodel om af te stappen van de dubbele bevoegdheid van de staat en de gewesten: vroeger had de financiering van de federale overheid betrekking op afschrijvingen en die van de gewest op de facturen. (...) Wij vragen terecht al vijftien jaar lang om te besparen. Er was al sprake van rationalisering, zoals met de vermindering van het aantal bedden. Tegenwoordig geeft men met recht en rede aan dat we zorg niet langer gaan invullen op dezelfde manier, dat we ziekenhuisverblijven moeten versnellen, dat we de ambulante conversie moeten doorvoeren, dat we willen dat de patiënt een betrokken speler is in zijn zorgtraject, enz. Dat betekent dus veel hervormingen. Als we te snel willen gaan, dreigen we een louter budgettaire operatie uit te voeren, ten nadele van kwaliteitsvolle geneeskunde.”

Een van de grootste kosten is die van infrastructuur. Waar gaan we op dat vlak heen?

Didier Gosuin: “Er zijn te veel bedden in ziekenhuizen, maar te weinig in andere sectoren, zoals in de psychiatrie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest! Ja, we moeten zeker rationaliseren. Er moet echter voorzien worden in andere oplossingen voor opvang.  Toch hebben we nog niet eens een voorafbeelding gemaakt van de nodige investeringen voor een volledig geslaagde hervorming van de netwerken."

De digitalisering van de gezondheidszorgsector blijft toenemen. Welke impact heeft die op ziekenhuizen?

Didier Gosuin: “We moeten wel erkennen dat we al aanzienlijk vooruitgang hebben geboekt met de vestiging van het Brussels Gezondheidsnetwerk, dat al gehomogeniseerd is op landelijk vlak. Hoewel de aanspreekpunten en normen soms verschillen, zijn de systemen verenigbaar met elkaar. Dat zal een kwaliteitsstijging, de uitwisseling van informatie, betere diagnoses en besparingen mogelijk maken. Aangezien het netwerk nog maar net is opgericht, zijn nog niet alle artsen aangesloten, maar dat zal op korte termijn verbeteren.”

Lees het volledige interview met Mediaplanet in pdf-formaat of hier (Frans).