Vanaf 2019 wordt de alternerende opleiding gratis in Brussel

Vanaf 2019 wordt de alternerende opleiding gratis in Brussel

Nieuw: vanaf 1 januari 2019 worden alternerende opleidingen kosteloos voor Brusselse werkzoekenden die starten met een opleiding bij EFP.

De alternerende opleiding is een leermethode waarbij theorie en praktijk in elkaar overvloeien. Competenties en theoretische kennis worden daarbij gecombineerd met professionele ervaring opdoen bij een bedrijf. Dit unieke opleidingssysteem laat werkgevers toe hun toekomstige medewerkers op te leiden op maat. De jongeren krijgen dan weer de kans om competenties te verwerven die afgestemd zijn op de realiteit op de arbeidsmarkt.

“De alternerende opleiding wordt tegenwoordig erkend als de meest doeltreffende vorm van opleiding. Niet minder dan 80% van de werkzoekenden die een alternerende opleiding volgden, worden vervolgens tewerkgesteld”, bevestigt Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin.

De alternerende opleiding wordt nochtans vaak ten onrechte beschouwd als een dumprichting voor slecht presterende leerlingen. Om dat probleem te verhelpen trof de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verschillende maatregelen om het systeem te vereenvoudigen, er ruchtbaarheid aan te geven en bedrijven aan te trekken.

“Wij willen gelijkheid bereiken tussen de verschillende werkzoekendenstatuten. Momenteel zijn er in Brussel 1.288 werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, die tussen de € 350 en 800 betalen om een alternerende opleiding te volgen bij EFP. Men vraagt die bedragen, terwijl de opleidingen die werkzoekenden kunnen volgen bij andere operatoren zoals Bruxelles Formation volledig gratis zijn. Dat moet veranderen”, voegt de minister toe.

Heel concreet zal er vanaf 1 januari 2019 jaarlijks een budget van € 500.000 worden uitgetrokken om ervoor te zorgen dat de alternerende opleiding gratis is. “Dat budget zal worden vrijgegeven naar rato van het aantal werkzoekenden dat zich inschrijft voor alternerende opleidingen en zal het toelaten de opleiding kosteloos te maken voor 1.500 werkzoekenden. Vertrekkend van het tewerkstellingsbeleid dat ik overgedragen kreeg in het kader van de zesde staatshervorming, voer ik enkele financiële verschuivingen door”, licht de minister toe.

Momenteel biedt EFP opleidingen aan voor 78 knelpuntberoepen in Brussel. Ik wijs er ook op dat deze kosteloosheid gepaard gaat met twee andere maatregelen: jaarlijkse steun van € 1.750 per mentor in een onderneming (of zelfstandige) die een tot twee werkzoekenden begeleidt en een tewerkstellingspremie van € 15.900 voor bedrijven die de werkzoekenden meteen na hun opleiding aanwerven.

“Deze premies zijn feitelijk financiële incentives voor bedrijven. Hun doelstelling is de tewerkstelling van Brusselaars in de Brusselse economie. Toen ik in 2014 in dienst trad, waren bestond 48% van de Brusselse arbeidsmarkt uit Brusselaars en 52% uit niet-Brusselaars. Nu keren we die tendens om. En ik ga ervan uit dat dit nog meer het geval zal zijn tegen het einde van de legislatuur”, besluit hij.

Lees het artikel op LaLibre.be of in pdf-formaat (in het Frans).