De alternerende opleiding in het Brussels Gewest: dé link tussen school en onderneming

De alternerende opleiding in het Brussels Gewest: dé link tussen school en onderneming

De alternerende opleiding, dat is pas concreet. De alternerende opleiding is een leermethode waarbij theorie en praktijk in elkaar overvloeien. Het betreft een soort opleiding waarbij competenties, theoretische kennis en beroepservaring in een onderneming met elkaar gecombineerd kunnen worden. Een alternerende opleiding brengt dus een veeleisend ritme met zich en vereist een sterke motivatie.

De alternerende opleiding wordt nochtans vaak ten onrechte beschouwd als een dumprichting voor slecht presterende leerlingen. Haar imago van onvolwaardige opleiding blijft haar achtervolgen. In onze buurlanden is de alternerende opleiding nochtans de norm geworden.

Als we het blazoen van de alternerende opleiding willen oppoetsen, moeten we eerst de naamsbekendheid ervan verhogen. Dat is de rode draad doorheen de verschillende maatregelen van de Brusselse Regering, die het systeem wil vereenvoudigen, het bekend wil maken en ondernemingen er warm voor wil maken.

Daarom zette Didier Gosuin, Brusselse minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding sinds 2015 verschillende projecten op poten om de alternerende opleiding in het Brussels Gewest te stimuleren.

Een premie voor alternerende opleiding, een consulent voor alternerende opleiding, werkzoekenden die vrijgesteld worden van de plicht om werk te zoeken, nieuwe opleidingen die voor veel werkgelegenheid zorgen, geavanceerde uitrustingen in de opleidingscentra, een vereenvoudigd systeem, een betere samenwerking tussen alle actoren etc., allemaal maatregelen die iedereen – zowel de economische sector, de operatoren als het Gewest – nodig acht om de alternerende opleiding in het Brussels Gewest te ontwikkelen.

Meer informatie.