Raamakkoord voor de bouwsector gesloten in het Brussels Gewest

Raamakkoord voor de bouwsector gesloten in het Brussels Gewest

Het is inmiddels het handelsmerk geworden van de Brusselse Regering: de overheid en de verschillende beroepssectoren in Brussel die overleg plegen met elkaar.

Dit soort specifieke akkoorden tussen de sectoren en het Gewest bestond voorheen niet. Daarom gingen onderhandelingen van start met meerdere sectoren die van strategisch belang zijn voor de Brusselse economie en tewerkstelling.

Vanuit die nieuwe dynamiek sloten de Regering en de bouwsector op dinsdag 2 oktober 2018 het tweede sectorale akkoord in de geschiedenis van het Gewest. 

De bouwsector, een van de grootste sectoren in het Brussels Gewest, telt ongeveer 12.700 bedrijven, die samen iets meer dan 8.300 vaak (zeer) laaggeschoolde arbeiders tewerkstellen. De sector krijgt te maken met tal van uitdagingen. Zo vergrijst het arbeidersbestand en is er nood aan vernieuwing (weinig jongeren kiezen die richting). Daarnaast veranderen de gehanteerde praktijken en de verschillende regelgevingen over de bouw en renovatie van gebouwen zeer sterk en zeer snel.

Dit akkoord is bedoeld om het overleg tussen de overheid, de bedrijven in de sector en de werknemers te organiseren en te bestendigen. De sociale dialoog moet de geschikte voorwaarden en oplossingen opleveren om kwaliteitsvolle banen te scheppen in Brussel en het mogelijk maken te anticiperen op de evoluerende behoeften van ons Gewest, om op die manier de activiteit van de bedrijven die hier gevestigd zijn te stimuleren.

 “Het gaat om een concreet akkoord! Het moet de Brusselse werkzoekenden die opgeleid zijn voor een vak in de bouw, de garantie bieden dat zij een kwaliteitsvolle baan kunnen vinden in de sector. We gaan de beroepsopleiding in de sector namelijk efficiënter maken, het aantal bedrijfsstages en het aantal proeven voor de erkenning van verworven vaardigheden verhogen en het aantal werkaanbiedingen die beheerd en ingevuld worden door Actiris, verhogen. Er zijn wel degelijk arbeidskansen en we stellen vast dat er zelfs bepaalde tekorten zijn: de sector en de openbare diensten beschikken voortaan over een kader en sterkere instrumenten om de aanwerving van de Brusselaars te verbeteren”, verklaart de Brusselse Minister van Economie, Werk en Beroepsopleiding, Didier Gosuin.

Meer informatie.