De Brusselaars zijn beter opgeleid voor tewerkstelling

De Brusselaars zijn beter opgeleid voor tewerkstelling

Competenties beheersen waarnaar werkgevers op zoek zijn, is een van de sleutelelementen om werk te vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor slechts 10% van de vacatures zijn geen specifieke competenties vereist, terwijl 36% van de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden verklaart geen diploma secundair onderwijs op zak te hebben.

Om het kwalificatieniveau van de Brusselse werkzoekenden te verhogen, moesten er slagkrachtige maatregelen worden getroffen. Deze zitten vervat in het Opleidingsplan 2020, dat tot doel heeft het aantal werkzoekenden dat een opleiding volgt, te verhogen. Dat is een primeur voor het Brussels Gewest!

“Het Brussels Gewest moest een ambitieus Opleidingsplan uitwerken dat zich in de eerste plaats richt tot doelgroepen die de grootste moeilijkheden ondervinden op de arbeidsmarkt, namelijk jongeren en laaggeschoolden. Jaarlijks schrijven meer dan 3.000 jongeren zonder enige vorm van kwalificatie zich bij Actiris in. Het is tot hen dat het Opleidingsplan zich richt door hen de kans te geven een opleiding te volgen en onontbeerlijke competenties te verwerven om hun intrede op de arbeidsmarkt te kunnen doen”, legt minister Didier Gosuin uit.

Ambitieuze doelstellingen

Het doel van het Opleidingsplan 2020, dat bestaat uit 44 maatregelen en uitgewerkt werd op basis van een allesomvattende visie voor opleiding en de linken met tewerkstelling, onderwijs en economische ontwikkeling, is het tewerkstellingspercentage van de Brusselaars te doen stijgen, door hun competenties en hun certificeringsniveau te verbeteren.

En dat met name via twee van zijn doelstellingen:

  • In 2020 jaarlijks 20.000 afzonderlijke werkzoekenden in opleiding.
  • In 2020 jaarlijks een stijging met 1.000 werknemers in opleiding, om zo de opleiding te verzekeren van de Brusselse werknemers in de prioritaire sectoren die zich in een economische overgangsfase bevinden of een herstructureringsproces doorlopen, zodat zij zich kunnen omscholen en hun beroepsvaardigheden kunnen vervolmaken.

Wat is de tussentijdse stand van zaken?

Via het Opleidingsplan 2020 hebben Bruxelles Formation en zijn partners van de OISP en van het onderwijs voor sociale promotie in 2017 80% van de einddoelstelling van 20.000 werkzoekenden opgeleid in 2020 bereikt.

Bovendien is het uitstroompercentage naar werk aan het einde van de professionaliserende opleidingen gestegen van 56,9% in 2013 naar 65,3% in 2016.

We stellen eveneens een sterke stijging voor de opleiding van werknemers vast. De operatoren hebben immers meer dan 90% van de doelstelling bereikt, namelijk 12.000 werknemers die in 2020 opgeleid zullen zijn.

We moeten evenwel onze inspanningen voortzetten, met name om het afhaken tijdens het opleidingstraject te verhelpen, en meer samenwerken met de bedrijfswereld. Om die reden maken we 1.000.000 euro vrij om de opleidingstrajecten veilig te stellen.

Klik hier voor meer informatie (in het Frans).