In Brussel zijn er 78 knelpuntberoepen

In Brussel zijn er 78 knelpuntberoepen

Net zoals elders het geval is, hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn bedrijven te kampen met krapte op de arbeidsmarkt.

In het vierde kwartaal van 2017 waren er in België 133.762 oningevulde betrekkingen: 18.512 in Brussel, 29.829 in Wallonië en 85.421 in Vlaanderen. Merk wel op dat dit een verbetering is ten opzichte van het kwartaal ervoor, wanneer het om 142.000 oningevulde betrekkingen ging.

In Brussel zijn er 78 knelpuntberoepen. Het gaat onder meer om de beroepen veiligheidsagent, vrachtwagenbestuurder, hr-manager, verpleegkundige of nog ingenieur. “Voor bepaalde oningevulde betrekkingen zijn er werkzoekenden aanwezig, maar komt er geen ‘match’ door de arbeidsvoorwaarden. Zo is bijvoorbeeld de uurregeling te moeilijk voor bestuurders van internationaal vrachtverkeer. Soms is er ook sprake van werkzoekenden die de juiste opleiding hebben, maar die concurrentie ondervinden van buitenlandse markten, zoals bij Poolse of Portugese metselaars”, stelt Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin.

Om de toestand te verbeteren, troffen we verschillende maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Eerst en vooral hebben we bedrijven het leven makkelijker gemaakt met een enkele leerovereenkomst. Daarvoor bestonden er talloze verschillende overeenkomsten. Die overeenkomsten vallen binnen het kader van de kwalificerende opleidingen, die in het algemeen van korte duur zijn. Voorts heb ik een nieuwe maatregel laten stemmen: als een bedrijf een werkzoekende aanwerft na afloop van diens stage bij dat bedrijf, krijgt het bedrijf gedurende de eerste dertig maanden een vermindering van de loonkosten van € 15.900. Dat resulteerde in een verhoging met 13% van het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar met een leerovereenkomst. Het draait dus rond de 3.000 stageplaatsen in bedrijven” gaat Didier Gosuin verder.

Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken moeten de overheids- en privésector de handen in elkaar slaan. “De overheid moet opleidingsmodules voorstellen die daadwerkelijk inspelen op de behoeften van bedrijven, maar de privésector draagt ook zijn verantwoordelijkheid. Die kan bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden verbeteren of geen buitenlandse werknemer selecteren alleen maar omdat die een loonvoordeel vertegenwoordigt”, besluit de minister.

Lees het (Franse) artikel van Trends hier of raadpleeg het volledige (Franse) dossier rond de ‘War of Talents’ hier.