‘Artikel 60’-werknemers zullen opleidingen moeten volgen

‘Artikel 60’-werknemers zullen opleidingen moeten volgen

Door de zesde staatshervorming werden vele bevoegdheden overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals de zogenaamde ‘artikel 60’-tewerkstellingsmaatregel. Dat is een arbeidsovereenkomst die gesloten wordt tussen de begunstigde en het OCMW dat optreedt als werkgever.

De maatregel is bedoeld om de beroepservaring en de verwerving van nieuwe competenties van personen te bevorderen om hen te oriënteren naar duurzaam en kwaliteitsvol werk. Dat moet gebeuren door in te zetten op opleiding. In 2016 gaf de Brusselse Hoofdstedelijke Regering OCMW's de financiële mogelijkheden om het aantal ‘artikel 60’-arbeidsplaatsen op te trekken van 3.000 tot 4.000. Voor 2019 werd de begroting dus verhoogd van 49.540.000 tot 64.246.000 euro.

Deze overeenkomst verstrekt de begunstigden een werkplek waar ze werkervaring en competenties kunnen opdoen. Daarvoor werd een budget van 1.400.000 euro uitgetrokken. Om gebruik te kunnen maken van deze maatregelen, moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De begunstigde moet een leefloon of gelijkwaardige financiële maatschappelijke hulp krijgen en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister en mag tot slot geen recht hebben op volledige werkloosheidsuitkeringen.

Met deze nieuwe bepalingen biedt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de OCMW's financiële ondersteuning en laat ze die toe hun beroepsinschakelingspraktijken te harmoniseren.

Lees het artikel LaCapitale.be of in pdf-formaat (in het Frans).