Twee derde van jongeren vond een job na hun stage

Twee derde van jongeren vond een job na hun stage

Van 2013 tot nu hebben meer dan 5.000 jongeren een First-stage gevolgd. Elk jaar komen er nog jongeren bij.

“In Brussel is het kwalificatieniveau van werkzoekenden onze grootste uitdaging. 66 % van hen heeft geen diploma secundair onderwijs. We moeten dus nog meer inspanningen leveren om de jongsten van hen de kans te bieden een eerste werkervaring op te doen en zo hun competenties uit te breiden”, verklaart minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin.

De stage is een van de beste manieren om jongeren op de arbeidsmarkt te krijgen. Daarom heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016, op het initiatief van minister Gosuin, de toegangsvoorwaarden voor deze stages voor werkzoekenden onder de 30 jaar oud versoepeld. Voortaan moet men minimaal drie maand ingeschreven zijn als werkzoekende en kunnen zij die uitgesloten zijn een stage lopen als ze ingeschreven zijn bij Actiris. Het resultaat? Het aantal stages is bijna verdubbeld. Het steeg van 661 in 2014 naar 1.226 in 2016. In 2018 waren er in augustus alleen al 815 jongeren die stageliepen.

De resultaten zijn veelbelovend: twee derde (65,7%) van de jongeren vindt een job in het jaar dat volgt op hun stage. “De stage is een win-winformule. De werkzoekende krijgt de kans om de werkwereld te leren kennen, competenties te verwerven en een werkritme op te pikken, maar het is ook positief voor de werkgever”, benadrukt de minister.

Brusselse bedrijven stimuleren om stagiairs te aanvaarden

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er momenteel 1.123 verschillende werkgevers voor de 5.031 stagiairs. De minister vraagt bedrijven dus om verantwoordelijkheidszin. “Als elk bedrijf een stagiair zou in dienst nemen, zouden er misschien 100.000 jongeren een stage vinden”, stelt hij. Als we weten dat dit jaar 3.800 jongeren het verplichte onderwijs verlieten zonder diploma, lijkt werkzoekenden onder de dertig jaar oud een stageplaats bieden een betrekkelijk makkelijke oplossing om hun situatie te verbeteren.

80% van de stagiairs zijn jonger dan 25 jaar

Van de 5.031 stagiairs zijn er 4.045 jonger dan 25. Dat stemt overeen met 80,4% van hen. 83,8% van al die werkzoekenden voert de stage uit tijdens het eerste jaar van hun inschrijving. De beroepsdomeinen die het vaakst een beroep doen op stagiairs zijn besturen (31,9%), bedrijven uit de handels- en verkoopsector (16%) en horecazaken (14,5%).

Lees het artikel op LaDernièreHeure.be of in pdf-formaat (in het Frans).