Ondertekening van de eerste inschakelingscontracten

Ondertekening van de eerste inschakelingscontracten

Het inschakelingscontract is een van de kerntewerkstellingsmaatregelen van de Regering. Enkele weken geleden werden 655 betrekkingen toegekend via een projectoproep voor de non-profitsector en de overheid. Deze week werd een nieuwe fase afgerond: de ondertekening van de eerste inschakelingscontracten. De eerste begunstigden van de maatregelen zullen een jaar voor Spullenhulp en het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek werken.

Het inschakelingscontract is een volledig nieuw mechanisme als aanvulling op de al bestaande opties in het kader van de jongerengarantie waarmee jongeren die na achttien maanden na het afronden van hun studies geen werk gevonden hebben een eerste werkervaring kunnen opdoen.

Vandaag werden de eerste inschakelingscontracten ondertekend. Spullenhulp en het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek zijn de eerste werkgevers die van het inschakelingscontract gebruikmaken. Ze gaan respectievelijk arbeidsovereenkomsten afsluiten met drie jongeren.

Het inschakelingscontract is ook een doeltreffend instrument om alle vormen van discriminatie bij aanwerving te bestrijden. Actiris selecteert voortaan voor elke betrekking de drie meest geschikte profielen door ervoor te zorgen dat ze allemaal dezelfde kansen hebben om gekozen te worden. Werkgevers krijgen bovendien kandidaten aangeboden die de diversiteit weerspiegelen van het Brusselse publiek dat werk zoekt.

De maatregel is ook een oplossing voor de personen die door de federale overheid uitgesloten zijn van het recht op een inschakelingsuitkering. Het Brussels Gewest stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle jonge langdurig werklozen aan het werk kunnen. “Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. We kiezen resoluut voor een inclusiebeleid om er koste wat kost voor te zorgen dat Brusselse jongeren naar tewerkstelling worden geleid. Daarbij bieden we hun aangepaste oplossingen en echte toekomstperspectieven”, zegt minister Didier Gosuin verheugd.