Arbeidstijdverdeling voor de laaggeschoolden

Arbeidstijdverdeling voor de laaggeschoolden

Uit een studie die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd, blijkt dat arbeidstijdverdeling een veelbelovende manier van werken is, maar een gewest kan niet alleen handelen. Didier Gosuin wil het debat op gang brengen over een interfederaal project dat opgezet moet worden door de coalities die gevormd zullen worden na de verkiezingen in mei 2019. De inzet? Het promoten van een werkweek die bestaat uit 4 werkdagen en 1 dag opleiding voor de laaggeschoolde werknemers.

De daling van de Brusselse werkloosheid blijft immers onvoldoende om kwaliteitsvolle arbeidskansen te creëren, en in het bijzonder voor de laaggeschoolden. Uit de studie die uitgevoerd werd in het kader van de 4-dagenwerkweek, blijkt dat de maatregel duizenden jobs voor laaggeschoolden zou creëren (in theorie tot 10.000 in Brussel) en per gecreëerde job 10 keer minder zou kosten dan de federale taxshift.

De kwalificaties van de laaggeschoolde werknemers verbeteren is van essentieel belang om hun de kans te geven te evolueren in lijn met de arbeidsmarkt. De impact van de digitalisering van de economie op de arbeidsmarkt is immers een tendens die steeds structureler wordt: Agoria schat dat 310.000 werknemers en werkzoekenden zich tegen 2030 zullen moeten omscholen om een nieuwe duurzame job te vinden. En deze digitalisering vormt bijzondere uitdagingen voor de laaggeschoolden.

In het door de minister voorgestelde interfederale project zou het Brussels Gewest de opleidingskosten van de betrokken werknemers dekken, terwijl de federale overheid de kosten voor de compenserende aanwervingen zou dekken via een vermindering van de sociale bijdragen.

Lees het volledige artikel op LeSoir.be (of in pdf-formaat).

Editoriaal over hetzelfde onderwerp op LeSoir.be (of in pdf-formaat).

Voor meer info kan u de studie raadplegen alsook de nota die voor het interview opgesteld werd.