Na drie maanden reeds 300 Business Passes in het Brussels Gewest aangevraagd

Na drie maanden reeds 300 Business Passes in het Brussels Gewest aangevraagd

Sinds oktober 2018 biedt Hub.brussels, op voorstel van minister Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie, Business Passes aan. Dat is een geheel van diensten op maat van de noden van de huidige en toekomstige Brusselse ondernemers. Na slechts drie maanden hebben al 300 ondernemers een pass aangevraagd.

In oktober 2018 heeft Hub.brussels de Business Passes gelanceerd. Dat is een gerichte selectie van publieke en private initiatieven in Brussel om tegemoet te komen aan de noden van de ondernemers: informatie, advies, opleidingen, evenementen, netwerking, coaching, ...

“Als privépartner hebben wij belangstelling om het Brusselse ondernemerschap te kunnen ondersteunen door onze professionele knowhow en onze ervaring ten dienste van de ondernemers te stellen”, aldus Nicolas Winand van Deloitte.

De toegang tot begeleiding vereenvoudigen

Door het goedkeuren van de Business Passes had het Brussels Gewest niet alleen de ambitie om de leesbaarheid van het bestaande aanbod inzake begeleiding te vereenvoudigen en te vergroten, maar ook de tekorten in het bestaande aanbod voor de begeleiding van ondernemingen weg te werken.

In oktober 2018 werden drie passes gelanceerd. De Pass “Fly” richt zich tot de toekomstige ondernemers of de jonge ondernemingen. De Pass “Sail” is bestemd voor de ondernemingen die minimum drie jaar oud zijn en willen overgaan tot een snellere groei. En de Pass “Change For Green” is voor de ondernemingen die hun activiteiten meer circulair of minder energieverslindend willen maken. Vanaf het einde van de legislatuur zullen twee andere Passes toegankelijk zijn. De Pass “Back on Track” voor de ondernemers die “er weer bovenop willen komen” na moeilijkheden, en de Pass “Relay” voor de ondernemers die de fakkel willen doorgeven.

Drie maanden na de lancering van de Business Passes hebben 300 ondernemers, van wie de helft vrouwen, reeds een verzoek tot begeleiding ingediend op de website www.mybusinesspass.brussels. Van deze laatsten is 65% bezig met een project voor een onderneming en 35% heeft reeds een onderneming. De eerste jury’s hebben eind 2018 de ondernemingen gekozen die toegang krijgen tot de passes die enkel toegankelijk zijn op basis van een dossier.

“Mybusinesspass heeft ervoor gezorgd dat ik multidisciplinair begeleid kon worden door Deloitte om de sterke punten van mijn project naar voor te brengen en me zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele financiering nodig voor de groei van mijn activiteit”, stelt Myriam Messahel, onderneemster en begunstigde van de Pass FLEXI Fly.

“Met mybusinesspass.brussels stellen we voortaan een eenvoudige en bevoorrechte toegang tot de structuren ter ondersteuning en begeleiding aanwezig in Brussel voor. En tegelijkertijd begeleiden we de nieuwe Brusselse ondernemingen en de ondernemingen die willen groeien. De eerste cijfers bewijzen het: er werden 300 verzoeken in slechts drie maanden tijd ingediend. Onze rol bestaat in het vereenvoudigen van het leven van de ondernemers door hen een eenvoudige en snelle dienstverlening aan te bieden”, zegt Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling, verheugd.

Meer informatie.