Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt het kader van de sociale economie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt het kader van de sociale economie

De sociale economiesector is echter in volle groei en werpt zich op als reëel alternatief voor de "klassieke" economie. Het Brussels Gewest vormt in dit opzicht geen uitzondering. Met een toename van 6% tussen 2008 en 2014 kent het de grootste toename van het aantal sociale ondernemingen in België. In 2015 telde het Brussels Gewest immers 785 sociale economiebedrijven met hun hoofdzetel in het Brussels Gewest. De sociale ondernemingen vormen ook een belangrijke bron van tewerkstelling: +25% arbeidsplaatsen in de sector op zes jaar (18.400 jobs in 2015).

Didier Gosuin, Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, heeft de Regering voorgesteld twee vliegen in één klap te slaan. Enerzijds heeft de zesde staatshervorming ervoor gezorgd dat bepaalde bevoegdheden inzake sociale economie werden overgeheveld naar de gewesten, wat een aanpassing van het Brusselse normatieve kader vereiste. Anderzijds deed zich de opportuniteit voor om verder te gaan: de overheden konden immers een hernieuwde algemene belangstelling voor het sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen vaststellen doorheen Europa en deze beweging begeleiden via economische beleidselementen. Bij dat alles overschrijdt men een politieke visie die de sociale economie beperkt tot louter een instrument voor socioprofessionele inschakeling en erkent men de verscheidenheid van soorten sociale ondernemingen en de rode draad die hen verbindt. 

Vijf concrete hoofdlijnen

  1. Hefbomen van economische financiering en begeleiding van ondernemers
  2. Versoepeling van de erkenningsprocedure 
  3. Steun voor tewerkstelling (met het oog op doorstroming en inschakeling)
  4. Stabilisering in de tijd van de financiering van de inschakelingsprogramma's (huidige PIOW's en IO's)  
  5. Terbeschikkingstelling van structuren voor steun aan de governance

+ infos in frans en in nederlands

Video