Een vierde operator zal de handhaving van de Brusselse norm moeilijk maken

Een vierde operator zal de handhaving van de Brusselse norm moeilijk maken

Het standpunt van de federale overheid over een nieuwe mobiele operator is puur consumentisme volgens minister Didier Gosuin. “Het standpunt dat de federale regering in dit dossier inneemt is slecht voor zowel de telecomsector als voor de optimale uitbouw van het 5G-netwerk en het milieu. De nu aanwezige telecomoperatoren zeggen ons dat de komst van de nieuwe operator een negatieve impact kan hebben op de beschikbare investeringsbudgetten. Die maken overigens een groot deel uit van het door Charles Michel gewenste investeringspact … Ze zeggen ook dat dit kan leiden tot banenverlies in de sector. Of dat klopt, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de maatregel een impact zal hebben op milieuvlak”, klinkt het bij de minister.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan niet zonder 5G, noch op economisch, noch op sociaal vlak. Voor de uitbouw van het 5G-netwerk, zal de stralingsnorm dus moeten worden opgetrokken van 6V/m naar 14,5 V/m. “Het is ondenkbaar dat een hoogtechnologische stad als Brussel niet instapt in deze evolutie. Het is echter evident dat de komst van een vierde operator de handhaving van die norm erg moeilijk zal maken. Die zal immers de beschikbare marge opgebruiken en ervoor zorgen dat we sneller de grens van 14,5 V/m zullen bereiken en de koploperspositie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake stralingsnormen in het gedrang brengen”, licht de minister toe. En de doeltreffendheid van het 5G-netwerk zal eronder lijden. “Die vervelende situatie zal de operatoren er noodzakelijkerwijs toe aanzetten de druk op de politiek om de norm nog verder op te trekken, op te voeren. Bovendien is er niet enkel de norm die speelt. De komst van een vierde operator zal ook een toename van het aantal zendmasten met zich brengen, voegt hij toe.

Om niet overhaast tewerk te gaan, vraagt Didier Gosuin de federale regering een studie naar de sociaaleconomische impact en een milieueffectstudie uit te voeren alvorens beslissingen te nemen op dit vlak. Het BIPT voerde wel al een studie uit naar de komst van een vierde operator, maar volgens de minister is die instantie niet onafhankelijk genoeg: “Het BIPT wil enkel zoveel mogelijk uitbouw. Het heeft altijd al aangedrongen op een verhoging van de stralingsnormen”.

De minister hekelt ook de consumentistische visie van de federale overheid en pleit voor redelijk consumptie. “Tegenwoordig gaat men aan het gezond verstand voorbij. Er is ongebreideld verbruik. In bepaalde huishoudens spenderen zowel de ouders als de kinderen (vanaf erg jonge leeftijd) al hun tijd met een tablet in de hand, zelfs tijdens het eten. Iedereen baadt de hele dag lang in de elektromagnetische straling. Zelfs ‘s nachts blijft onze gsm aanstaan in de slaapkamer. Er dat terwijl er nog steeds vragen rijzen over de impact van die golven op onze gezondheid. Wat is er gebeurd met voorzorgen nemen? Er wordt geen enkel educatief werk aangevat om aan te zetten tot gematigd gebruik van nieuwe technologie. We maakten dertig jaar geleden dezelfde fout met frisdranken. We hebben aangezet tot consumptie. Nu zien we de gevolgen van dat beleid en zien we pas hoe moeilijk het is gedragingen te wijzigen. Als we nu niet ingrijpen, garandeer ik u dat we binnen tien jaar een maatschappelijk debat zullen voeren over hoe we het gebruik van deze toestellen moeten beheersen. Laten we dus vooruitdenken!”, besluit Didier Gosuin.

Lees het artikel op LeSoir.be of in pdf-formaat (in het Frans).