De handelaars zullen weldra een beroep kunnen doen op het nieuwe vergoedingssysteem.

De handelaars zullen weldra een beroep kunnen doen op het nieuwe vergoedingssysteem.

Het nieuwe vergoedingssysteem van de handelaars, dat beschikbaar is vanaf 25 maart, dient om de ondernemingen en de handelszaken opnieuw centraal te plaatsen in de manier waarop bouwplaatsen beheerd worden. De Brusselse economie kan niet langer enkel een eenvoudige aanpassingsvariabele zijn, wanneer er werken in het Gewest worden uitgevoerd.

De handelaars zullen voortaan een vergoeding van 2.000 euro kunnen krijgen voor handelszaken met minder dan 2 voltijdse werknemers, van 2.350 euro voor zij die 2 à 4 werknemers voltijds in dienst hebben, en tot 2.700 euro voor de handelszaken die tussen 5 en 9 werknemers voltijds tewerkstellen.

Deze maatregel is dus niet gericht op alle handelszaken, aangezien enkel de “kleine” handelszaken, namelijk met minder dan 10 voltijdse werknemers (80% van de handelszaken in het BHG), van dit vergoedingssysteem gebruik zullen kunnen maken. De bedoeling is om in de eerste plaats de handelszaken te ondersteunen waarvan de grootte doet vermoeden dat zij kwetsbaarder zijn en hun activiteit een groter risico loopt om in moeilijkheden te komen door een bouwplaats. De ordonnantie voorziet eveneens dat dit forfaitaire bedrag om de 6 maanden zal kunnen worden overgemaakt, voor zover de bouwplaats nog steeds voor overlast zorgt.

Enkel de handelszaken waarvan de toegankelijkheid zwaar bemoeilijkt wordt door de bouwplaats, met andere woorden 4 weken lang geen doorgang met de wagen of het openbaar vervoer mogelijk in één richting, zullen deze vergoeding kunnen genieten.

Alle informatie voor handelaars die een verzoek tot vergoeding willen indienen, zullen uiterlijk vanaf 25 maart 2019 beschikbaar zijn op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

Artikel in PDF

Meer informatie.