De Brusselse minister van Economie en 100 Brusselse ondernemers stappen aan boord van de “Train to Paris”

De Brusselse minister van Economie en 100 Brusselse ondernemers stappen aan boord van de “Train to Paris”

Op woensdag 28 juni vergezelt Brussels minister van Economie Didier Gosuin een afvaardiging van 103 Brusselse ondernemers naar een ontmoeting met ondernemingen uit de regio Parijs, die actief zijn in de digitale sector. Wat staat er op het programma? Een kennismaking met de begeleidingsstructuren voor digitale ondernemingen en de thematische versnellers van ondernemersinitiatieven en een ontmoeting met de ondernemers uit de digitale sector.

De digitale sector speelt een belangrijke rol in het beleid dat geïmplementeerd wordt in het Brussels Gewest. En terecht. De digitale sector is in Brussel goed voor 7,6% van het bbp, ofwel een totaal van 5,1 miljard euro, ten opzichte van slechts 1,23 miljard euro in Wallonië (1,4% van het bbp). De technologische industrie is goed voor 31.578 jobs, waarvan 60% rechtstreeks in de ICT-sector, 28% in de sector van de verbonden diensten en 12% in de sector van installatie en onderhoud. Bovendien ligt 25% van de Belgische startups in “groot Brussel”.

Om van het Gewest een echt referentiecentrum op Europese schaal te maken, moest men concrete ontwikkelingsdoelstellingen invoeren. “Begin dit jaar startte ik het NechtTech-plan op. Het is een plan met 20 maatregelen, met als doelstelling de oprichting en groei van digitale ondernemingen te stimuleren”, stelt Brussels minister van Economie Didier Gosuin. Binnenkort lanceer ik een projectoproep van € 400.000 om de implementering van de maatregelen van het NextTech-plan te versnellen door de nadruk te leggen op drie technologieën van de toekomst: virtual reality, het internet der dingen en big data”, vervolgt de minister.

De deelname van de minister aan de door BECI georganiseerde actie “Train to Paris” vormt de gelegenheid om kennis te maken met de in Parijs ingevoerde maatregelen inzake begeleiding van en steun aan digitale ondernemingen en om te zien in welke mate ze kunnen worden omgezet naar de Brusselse context.

“We moeten nu investeren in veelbelovende sectoren die de economie van morgen zullen waarborgen. We moeten de koers van de digitale economie inslaan door de geboden perspectieven te benutten en door de obstakels te beperken die de mogelijkheden tot creatie van rijkdom en werkgelegenheid voor Brusselaars in gevaar brengen”, besluit Didier Gosuin.