Brusselse handelaars beter vergoed vanaf maart

Brusselse handelaars beter vergoed vanaf maart

Het van de federale overheid overgenomen vergoedingssysteem voor handelaars bij openbare werken voorziet in een schadevergoeding van € 73,30 per dag voor de getroffen handelszaken, op voorwaarde dat de handelszaken minstens een week de deuren sluiten. Dat is een lachwekkend laag bedrag, dat het voortbestaan van bepaalde kleine handelszaken in gevaar brengt. 

Om dat probleem te verhelpen leggen minister van Economie Didier Gosuin en minister van Openbare Werken Pascal Smet deze week een besluit voor aan de regering, waarin voorzien is in hogere vergoedingen voor handelaars getroffen door werken. Er wordt voornamelijk gemikt op kleine handelszaken (minder dan 10 VTE's) en handelszaken waarvan de bereikbaarheid ernstig in het gedrang komt door werken.

Vanaf eind maart zullen handelaars recht krijgen op vergoedingen van € 2.000 tot 2.700, die elke zes maand vernieuwd kunnen worden zolang de werken lopen. “We hebben gekozen voor een startbudget van anderhalf miljoen euro, maar het gaat om een open enveloppe; ik kan dus nog verschuivingen doen. Er zullen bovendien zeker hogere bedragen moeten komen wanneer het metronet wordt uitgebreid”, voegt minister Gosuin toe.

Lees het artikel op de site van La Capitale of in pdf-formaat in het Frans.

Meer informatie