74% van de maatregelen van de Small Business Act uitgevoerd op twee jaar tijd

74% van de maatregelen van de Small Business Act uitgevoerd op twee jaar tijd

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt een economische laboratorium in ons land. De Brusselse economie vertegenwoordigt 20% van het nationale bbp, het oprichtingspercentage van ondernemingen is er het hoogst en er is ook een hoog overlevingspercentage van bedrijven. 98% van het Brusselse economische weefsel bestaat uit micro-ondernemingen en kmo's. Het is daarop dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inspeelde door in juni 2016 de Small Business Act goed te keuren, 77 maatregelen om alle behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen in te vullen.

De Small Business Act erkent de kracht van de grote diversiteit van Brusselse ondernemers en richt zich op alle kmo’s en vormen van ondernemerschap, ongeacht of het gaat om start-ups van nog geen drie dagen jong of drie generaties oude familiebedrijven, personen die hun eigen job creëren, maar die geen van de voornaamste in Brussel gesproken talen beheersen, ‘gazellen’ met veel potentieel, vrouwelijke ondernemers, ondernemers met een migratieachtergrond, alleen werkende ondernemers of ondernemers die in een coöperatieve vennootschap werken ...

Concreet coördineert de Small Business Act het – aan de voornaamste types ondernemers aangepaste – aanbod aan overheidsdiensten en private diensten en benut hij daarbij de diversiteit en creativiteit van Brusselaars.

In december 2018 zijn de maatregelen van de Small Business Act algemeen voor 74% uitgevoerd. Elke pijler werd afzonderlijk geëvalueerd op grond van de effectief uitgevoerde maatregelen.

Een momentopname van het Brusselse ondernemerschap twee jaar na de goedkeuring van de Small Business Act

Het is nog te vroeg om de precieze impact van de sinds juni 2016 in het kader van de SBA geïmplementeerde maatregelen op de economische gezondheidsindicatoren te kunnen meten. Daarvoor is meer afstand en een nauwkeurige methodologie vereist. De Brusselse economie wordt immers sterk beïnvloed door dynamieken die het gewestelijke beleidskader te buiten gaan. Ze heeft bovendien maandenlang geleden onder de gevolgen van de aanslagen uit 2016.

Toch kan men een vaststelling maken: de Brusselse ondernemersdynamiek wordt geconsolideerd. Zo telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in eind 2017 7.500 ondernemingen meer dan in 2015.

De ambitie van de in juni 2016 goedgekeurde SBA bestond erin om op termijn een positieve impact te verkrijgen op drie hoofdindicatoren:

  • INDICATOR NR. 1: Een bestendiging of toename van het aantal kmo’s, met name via de handhaving van het percentage opgerichte ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en via een verhoging van het overlevingspercentage van kmo’s;
  • INDICATOR NR. 2: Een toename van de tewerkstelling bij kmo’s via eigen jobcreatie voor ondernemers, via de aanwerving van bedienden bij groeiende bedrijven en via het behoud van bestaande jobs;
  • INDICATOR NR. 3: Een verhoging van de toegevoegde waarde gegenereerd door kmo’s bovenop de jobs, door in te spelen op de behoeften van de Brusselaars en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te dragen aan de gewestelijke begroting om Brussel toe te laten antwoorden op collectieve uitdagingen uit te wisselen en bij te dragen tot de welvaart en de levenskwaliteit.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de persmap (die 25 voorbeelden van belangrijke verwezenlijkingen van de Small Business Act bevat) en de gedetailleerde balans.