Small Business Act: 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen

Small Business Act: 77 concrete maatregelen voor KMO's en zelfstandigen

Ondernemingen die hoop en al drie dagen bestaan, familiebedrijven van al drie generaties, ondernemers met een MBA die zelf hun eigen job creëren, ‘jonge hindes’ met veel potentieel en ondernemingen met weinig groei, ondernemers of onderneemsters, Brusseleirs of ondernemers met een migratieachtergrond, alleen werkende ondernemers of ondernemers in coöperaties, ondernemers met een nv, een bvba of een vzw-sociale onderneming etc.

... de Small Business Act is er voor jullie! Het op 30 juni goedgekeurde voor een volledige omwenteling zorgende actieplan geeft in 77 concrete maatregelen het pro-kmo-beleid van de Brusselse Regering via de Strategie 2025 weer.

 

  • Transversale doelstellingen:
  1. een ondernemersvriendelijke omgeving creëren;
  2. de toegang tot financiering verbeteren;
  3. de diversiteit van ondernemers en ondernemingen – een Brusselse troef – ondersteunen;
  4. de relatie tussen de kmo’s en het gewest verbeteren;
  5. ondernemingen ondersteunen bij evoluties en kansen (vernieuwing, internationalisering, digitalisering, circulaire economie). 

 

>>> Ontdek de volledige Brusselse Small Business Act in het Nederlands en het Frans.