Een derde manier ?

Een derde manier ?

Ons onderwijssysteem laat het al jaren afweten. Ik blijf pleiten voor een vernieuwde investering in vorming en opleiding om iedereen – en zeker jongeren – de vaardigheden te geven die nodig zijn om te voldoen aan de economische werkelijkheid en de behoeften van de ondernemingen.

We moeten de achterhaalde economische modellen achterlaten en ons aanpassen aan de nieuwe productievormen door in te zetten op innovatie en nieuwe technologieën.

Daarom zorgen we er in Brussel voor dat de Brusselse economie zich specialiseert in veelbelovende sectoren, met zo veel mogelijk werkgelegenheid en zo veel mogelijk impact op de rijkdom van het Gewest. Via de Strategie 2025 selecteerden we acht prioritaire veelbelovende sectoren om te ondersteunen, waaronder de handelssector, de audiovisuele sector, de digitale sector, de toerismesector, de cultuursector en de gezondheidszorgsector. Dat is het beste antwoord dat we kunnen bieden op de Brusselse paradox.

Carte blanche de L’ÉCHO van 5 mei 2017