Emploi

Eind april bedroeg de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,7%.

Eind maart 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 17,4%, en 24,4% voor jongeren van minder dan 25 jaar oud.

In 2016 Brussel heeft met 55,3% zijn hoogste tewerkstellingsgraad bereikt sinds 2013, aldus de FOD Economie.

Op 21 maart opende de one stop voor een job in de bouwsector zijn deuren.

De Brusselse Regering keurde een plan goed met maatregelen om de risico’s op sociale fraude in te perken in het kader van overheidsopdrachten.

Het Brussels Gewest ontwikkelt voorzieningen – en sommige daarvan zijn volledig nieuw – om discriminatie bij tewerkstelling te bestrijden.

De Brusselse werkloosheidsgraad bedroeg 17,6% in december.

In de sector zijn veranderingen op til als gevolg van de Zesde Staatshervorming.