“Structuur brengen in de eerstelijnszorg is van fundamenteel belang”, aldus Gosuin.

“Structuur brengen in de eerstelijnszorg is van fundamenteel belang”, aldus Gosuin.

Minister Didier Gosuin, die op 18 oktober 2018 aanzette tot de oprichting van een ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg, heeft ook een ordonnantie uitgewerkt die deze eerstelijnszorg moet uitbreiden. De ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg vloeit voort uitde samenvoeging van vier ondersteuningsinstellingen. De doelstelling bestaat erin de overzichtelijkheid van het hulp- en zorgaanbod in Brussel overzichtelijker en zichtbaarder te maken.

De ordonnantie, die in werking treedt bij de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, zal het mogelijk maken om die structuur voor 1,4 miljoen euro per jaar te subsidiëren.

Lees het artikel op lejournaldumedecin.com of in pdf-formaat (in het Frans).