Oprichting van de Brusselse ION Iriscare

Oprichting van de Brusselse ION Iriscare

Op 14 mei 2018 werd de bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) Iriscare opgericht. De doelstelling ervan is Brusselaars begeleiden bij hun opzoekingen met betrekking tot gezondheidszorg en sociale bijstand.

Het beheer van Iriscare mag dan wel vanaf nu maandag 14 mei opgestart worden, de effectieve overdracht van de materies zal zich over 2019 en 2020 uitspreiden. In 2019 zal Iriscare dus een reeks materies overnemen die momenteel beheerd wordt door de FOD Sociale Zekerheid en het RIZIV. Het gaat daarbij met name om hulp aan bejaarden en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, thuiszorg, rolstoelen etc. In 2020 zal Iriscare de nieuwe kinderbijslagregeling invoeren voor alle in Brussel gedomicilieerde kinderen en het nieuwe Brusselse overheidsfonds oprichten dat de dossiers van de gezinnen zal beheren en de kinderbijslag zal betalen.

Iriscare moet zo de verbinding worden tussen het beleid met betrekking tot gezondheidszorg en bijstand aan personen en de werking van de zorgverleners en de zorginstellingen in het Brussels Gewest.

Het gaat hier om een budget van ongeveer 1,2 miljard euro, waarvan een derde enkel voor het gezondheidsbeleid bestemd is. De nieuwe instelling telt momenteel 250 medewerkers.

Lees het artikel als pdf of via Le Journal du Médecin.