Het Brussels Gewest beschikt over het eerste gezondheidsplan in België

Het Brussels Gewest beschikt over het eerste gezondheidsplan in België

Brussel moet het hoofd bieden aan diverse uitdagingen op vlak van gezondheid: de ontwikkeling van alternatieve vormen van zorg, de hervorming van de financiering van de ziekenhuisstructuren en van de rusthuisbedden, de veelheid aan actoren en regels die hun werking bepalen. Het is dus primordiaal om een plan uit te werken om de gezondheidssector aan te zetten tot een grotere efficiëntie, die rekening houdt met de gezondheidsbehoeftes van de Brusselaar.

De Brusselse bevolking heeft twee hoofdkenmerken: ze groeit onophoudelijk sinds 2000 en ze is betrekkelijk jong. Voorts is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Belgische gewest waar men medische zorgen het vaakst uitstelt om financiële vergelijking.

Een Brussels Gezondheidsplan ... euh, wat?

Het Brussels Gezondheidsplan is het eerste plan van zijn soort in België. Met dit plan bestaat de ambitie erin het gezondheidsbeleid voor de komende jaren te sturen en in te spelen op verschillende Brusselse uitdagingen: de ongelijkheid op gezondheidsvlak tussen Brusselaars wegens hun sociaaleconomische situatie, de verandering van de gezondheidszorgsystemen en de hervorming van de institutionele bevoegdheden.

Om het hoofd te bieden aan het voorgaande, is het plan opgedeeld in drie prioritaire pijlers:

  1. Ongelijkheden op het vlak van gezondheid terugdringen
  2. Een toegankelijk en samenhangend zorgtraject waarborgen voor alle Brusselaars
  3. De kwaliteit van het gezondheidsbeleid verbeteren

Meer informatie.