Het Actieplan eGezondheid 2019-2021 is goedgekeurd

Het Actieplan eGezondheid 2019-2021 is goedgekeurd

Op 28 januari heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goedgekeurd. Door het plan goed te keuren, bevestigen en verduurzamen de 8 ministers van de IMC hun engagement om de digitale transformatie van de gezondheidszorg in België voort te zetten op basis van een onderling partnerschap, maar ook met de actoren op het terrein.

Bijna 72% van de vastgestelde doelstellingen in het eerste Plan eGezondheid 2013-2018 werd gerealiseerd. Het gaat onder meer om het elektronisch voorschrift voor geneesmiddelen. Concreet hebben 15.934 artsen 4.388.400 elektronische voorschriften voorgeschreven, wat ongeveer de helft van alle voorschriften is. Een ander voorbeeld, namelijk de elektronische uitwisseling van informatie, zoals de elektronische overzichten van de medische gegevens van patiënten, wordt steeds meer gebruikt. De patiënt heeft voortaan toegang tot de medische overzichten die zijn huisarts publiceert. Dat toont de toenemende bewustwording aan van de meerwaarde die de digitale transformatie voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en voor de efficiëntie van talrijke administratieve procedures betekent.

Het Plan eGezondheid 2019 dient om de inspanningen die tijdens het eerste plan voor 2013-2018 gerealiseerd werden, voort te zetten.

“Het is een ambitieus plan dat de uitbreiding van de e-gezondheid stimuleert in de richting van de internationale standaarden door het bestaande te versterken, en dat de rol van de patiënt uitbreidt tot actieve partner van zijn gezondheid. De verschillende bevoegde overheden hebben echt samengewerkt om de nadruk te leggen op het concrete gebruik van de uitwisselingssystemen”, stellen de ministers bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Didier Gosuin, Cécile Jodogne en Guy Vanhengel.

Meer informatie (in het Frans)