e-gezondheid: het Brussels Gewest schrijft een projectoproep uit in de strijd tegen digitale uitsluiting

e-gezondheid: het Brussels Gewest schrijft een projectoproep uit in de strijd tegen digitale uitsluiting

Onder impuls van de Brusselse ministers bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Didier Gosuin en Guy Vanhengel, schrijft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een projectoproep uit in de strijd tegen de digitale kloof inzake e-gezondheid. De doelstelling? Alle Brusselaars de mogelijkheid geven om hun gezondheid in eigen handen te nemen en de kwaliteit van het Brusselse zorgsysteem te verbeteren.

Met de creatie van het platform e-gezondheid.brussels in 2016 speelt het Brussels Gewest een voortrekkersrol op het vlak van e-gezondheid, en dat zowel in België als internationaal. Heden zijn 737.527 Brusselaars ingeschreven in het Brussels Gezondheidsnetwerk, wat meer dan 60% van de Brusselse bevolking is en tienmaal meer dan in 2014! Concreet hebben deze Brusselaars met één muisklik een volledig veilige toegang tot de informatie in hun medisch dossier.

“e-gezondheid mag niet tot een kloof leiden. Het is een kans om ons zorgsysteem te verbeteren, en moet dat ook blijven. Als overheid kunnen wij een groot percentage van de bevolking niet laten achterblijven. Om die reden hebben wij een projectoproep uitgeschreven die ervoor zal zorgen dat er proefprojecten worden uitgewerkt in de strijd tegen de digitale kloof in de gezondheidszorg”, besluit minister Didier Gosuin.

Meer informatie.