Dikkedarmkanker: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verstrekt gratis testkits via de apotheek

Dikkedarmkanker: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verstrekt gratis testkits via de apotheek

Elk jaar worden er in België 8.700 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker gediagnosticeerd. Het is een van de meest voorkomende kankers bij zowel mannen (na prostaat- en longkanker) als vrouwen (na borstkanker). Hoewel men dikkedarmkanker – wanneer die tijdig wordt opgespoord – in 95% van de gevallen kan genezen, laat slechts 10% van de Brusselse bevolking zich screenen. Vanaf het vijftigste levensjaar neemt het risico op dikkedarmkanker toe.

Daarom besloten de op dat vlak bevoegde instanties om dikkedarmkankerscreening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. Zo werd dus een proefproject opgestart in samenwerking met Brumammo en de Apothekersvereniging van Brussel.

Vroegtijdige opsporing zodat meer patiënten nog kunnen genezen

Dikkedarmkanker is de tweede dodelijkste kanker in België. Elk jaar overlijden er 3.000 personen aan. Daarom is vroegtijdige opsporing van essentieel belang om dat aantal overlijdens terug te dringen. De doelstelling van de screening bestaat erin tumoren in de dikke darm zo snel mogelijk op te sporen door te testen op de aanwezigheid van occult bloed in de stoelgang. Een vroegtijdige opsporing betekent dat men vele complicaties en zelfs overlijdens kan vermijden.

Tot nu toe is slechts 10% van de doelgroep ingegaan op de uitnodiging tot screening. In Vlaanderen bedraagt dat percentage 55%. De doelgroep – mannen en vrouwen van 50 tot 74 jaar oud – werd verzocht om elke twee jaar naar hun huisarts te gaan om een zogenaamde ‘Colotest’ op te halen. De patiënt moest dus een afspraak nemen bij diens huisarts en bovendien nog eens de raadpleging betalen. Die kosten, en het feit dat heel wat Brusselaars geen behandelende geneesheer hebben, vormen de voornaamste belemmeringen voor een doeltreffende screening.

Een gratis bij de apotheek op te halen testkit

Op 24 oktober 2018 gaat er een proefproject van start om de deelnamegraad aanzienlijk te verhogen, namelijk van 10 tot minstens 20% procent. Zo wil men ook meer kankers en adenomen in een vroeg stadium opsporen. Dat moet het mogelijk maken om sterfte door dikkedarmkanker te verlagen met 15 tot 20%.

Praktisch gezien krijgen Brusselaars van 50 tot 74 jaar oud voortaan om de twee jaar een officiële uitnodigingsbrief op naam, waarmee ze bij de apotheek kosteloos hun testkit kunnen ophalen. Mensen uit de doelgroep die al een Colotest lieten afnemen, krijgen de brief twee jaar na hun laatste test. De overige Brusselaars krijgen de uitnodigingsbrief in de maand waarin ze verjaren.

Nadat de patiënt de kit heeft opgestuurd naar XXX, ontvangen zowel de patiënt als de door hem of haar aangeduide huisarts de resultaten van de test.

De bij dit project betrokken overheden (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschapscommissie, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) maakten hiervoor € 500.000 vrij.

Het proefproject zal twee jaar lang jaarlijks geëvalueerd worden. Als de resultaten positief blijken, wordt het voortgezet of zelfs geconsolideerd.

De bevoegdheid Gezondheid is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gespreid over verschillende entiteiten en valt onder de verantwoordelijkheid van verschillende ministers. Het hele doel van dit dikkedarmkankerscreeningproject was om een gecoördineerd Brussels programma voor dikkedarmkankerscreening op poten te zetten met alle betrokken instanties: de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie. Het samenbrengen van de verschillende partijen rond een gemeenschappelijk project vormt een politieke meerwaarde voor de Brusselaar en diens gezondheid. Ideologische standpunten mogen ons niet belemmeren wanneer de gezondheid van de burger op het spel staat.

Meer informatie.