De e-gezondheid of hoe we beter zorg kunnen dragen voor de Brusselaar

De e-gezondheid of hoe we beter zorg kunnen dragen voor de Brusselaar

De term e-gezondheid betekent het gebruik van informatietechnologie en - communicatie in de sector van de gezondheidszorg, met als doel de zorg van de patiënt te optimaliseren. Concreet : het is een instrument en dienste van de patiënt en de verzorger. De e-gezondheid versterkt de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg, verbetert de coördinatie tussen de verschillende medische hulpverleners én geeft de patiënt de toegang tot zijn medische gegevens

De voordelen van het delen van medische gegevens zijn :

-     Het beperken van onnodige onderzoeken

-     Tijdswinst voor het vaststellen van een diagnose.

-     Geldbesparing voor de patiënt en de sociale zekerheid

-     Fouten vermijden als de patiënt zich niet goed kan uitdrukken.

Nieuw in 2018 : toegang tot zijn medische gegevens

Door de burger zelf toegang te geven tot de eigen medische gegevens, is het mogelijk om zelf een actievere rol te spelen in de zorg. België is overigens het tweede land na Zweden dat dit mogelijk maakt.

Concreet volstaat het om naar de website www.brusselsgezondheidsnetwerk.be te gaan, of de applicatie Itsme te gebruiken, om toegang te hebben tot een reeks medische gegevens, hetzij documenten van ziekenhuizen of artsen. Maar opgepast, ook de zorgverstrekker moet toegang geven tot deze gegevens aan de patiënt.

Wat de ziekenhuizen zelf betreft, UZ Brussel en Saint-Luc zijn de pioniers in de e-gezondheid en gaven de patiënten al toegang deze zomer.

De e-gezondheid in cijfers

Het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN) telt 645.000 mensen die hun toestemmingen gaven. Op 1 maart  2017, waren het er 451.071 en 252.292 op 1 februari  2016. Op drie jaar tijd is dat aantal dus flink gestegen met 250 %, wat bewijst dat het belang van de sensibiliseringscampagnes niet te onderschatten is.

Ook 9.046 medische hulpverleners  schreven zich in op het Brussels Gezondheidsnetwerk. En alle ziekenhuizen zijn eveneens ingeschreven.

Meer dan 21 miljoen documenten staan ter beschikking waarvan 4,3 miljoen de laatste 6 maanden, met een gemiddelde van 60.000 consultaties per maand.

Tot slot zijn er 323.589 medische dossiers gepubliceerd sinds 1 januari 2015. Dat cijfer bedroeg 126.000 in april 2017.

Het Brussels Gewest heeft 4 miljoen euro gedeblokkeerd op 4 jaar tijd om de e-gezondheid in Brussel te ontwikkelen.

Strategisch plan voor de e-gezondheid in Brussel

In 2017 hebben de Brusselse ministers de prioriteiten vastgelegd voor de ontwikkeling van de e-gezondheid in Brussel:

  • Informatisering van de ziekenhuizen en het delen van gegevens.
  • De integratie van de Wachtdienst van Huisartsen
  • Begeleiding van het personeel van de eerste lijn
  • Sensibilisering en opleiding van patiënten
  • Mentale gezondheid

De week van de e-gezondheid

Van 18 tot 21 juni 2018, lanceert de GGC de derde editie van de week van de e-gezondheid.

Na een campagne gericht tot ziekenhuizen en artsen, richten we ons nu tot de patiënten. Het doel is de Brusselaar warm te maken voor de voordelen van het beveiligd delen van de medische informatie om de kwaliteit van de zorg en de behandeling te verbeteren.

Tijdens deze week zal u radio spots horen, affiches zien en animatie op social media waarmee we de Brusselaar willen bereiken met de boodschap “Het delen van uw gezondheidsgegevens kan uw leven redden”

Er worden ook twee evenementen georganiseerd :

  • 20 juni – De strijd tegen de Digitale kloof in de gezondheidszorg, met la LUSS en de VPP, de patiëntenverenigingen.
  • 21 juni – Tweede editie van « Connected Hospitals Awards »

Brussels Gezondheidsnetwerk

Meer informatie.