2. De patiënt wordt opgeroepen om zijn eigen zorgtraject in handen te nemen.

2. De patiënt wordt opgeroepen om zijn eigen zorgtraject in handen te nemen.

De Belgische sector van de gezondheidszorg is een van de beste van Europa. De uitdagingen blijven evenwel talrijk: de vergrijzing van de bevolking, de financiering, de digitalisering, de infrastructuur, het werken in netwerken, etc.

Voor welke grote uitdagingen staat de gezondheidssector vandaag?

Didier Gosuin: “In de eerste plaats is er de veroudering van de bevolking. Volgens de Hoge Raad van Financiën zal deze ons 2% van het bnp kosten tegen 2040, ofwel 9 miljard euro aan bijkomende kosten voor de gezondheidszorg. De tweede uitdaging bestaat erin te beschikken over een samenhangend, gecoördineerd en goed gefinancierd beleid inzake preventie. Momenteel is dat volledig opgesplitst over het land en dus, naar mijn mening, niet efficiënt. De derde uitdaging is dat het ziekenhuis zich aanpast aan de evolutie van de zorg en aan de vraag van wat men de “ambulante bocht” noemt. En dat alles gelinkt aan de reorganisatie van de ziekenhuizen, de financiering van de gezondheidszorg, etc.”

Hoe ziet u de rol van het ziekenhuis en de plaats van de patiënt in het zorgtraject evolueren?

Didier Gosuin: “De ambulante bocht houdt een grote coördinatie in tussen de ziekenhuizen, waarvan het beheer redelijk homogeen is, en de eerstelijnszorg – huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, sociale diensten, etc. – die relatief opgedeeld is. Om structuur te brengen in deze eerstelijnszorg, wordt in een ordonnantie de oprichting van een ondersteunende structuur voorzien.”

Wat zijn de gevolgen van de digitalisering voor de gezondheidsactoren?

Didier Gosuin: “Alle ziekenhuizen maken momenteel deel uit van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Nu zullen we ons concentreren op de huisartsen, van wie 80% reeds deel uitmaakt van het netwerk. De digitalisering van de artsen, en vervolgens de apothekers, de tandartsen, etc., zal ook nog tijd in beslag nemen. Het is onmogelijk om dit systeem in 2020 klaar te hebben, maar ik blijf optimistisch ...”

Het interview van MediaPlanet lezen in PDF of op de website en het volledige dossier in PDF