Precariteit vormt een grote belemmering bij het volgen van opleiding

Precariteit vormt een grote belemmering bij het volgen van opleiding

Mensen de precariteit induwen is geen oplossing. Dat leidt zeker niet tot het vinden van een kwaliteitsvolle en duurzame job!

>> Probleem nummer 1 is de laaggeschooldheid. 66% van de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden heeft geen diploma.

>> We moeten ervoor zorgen dat zij toegang krijgen tot een opleidingstraject dat soms lang kan duren. We weten echter dat precariteit een obstakel vormt voor opleidingstrajecten.

>> Ik steun het voorstel van minister Peeters om in het begin de basiswerkloosheidsuitkering te verhogen. Vervolgens moet evenwel de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voor alle opleidingstrajecten bevroren worden.

>> Aldus wordt de degressiviteit geen stimulans voor werk, maar wel voor een opleiding. En laat dat nu net de sleutel tot het vinden van een job zijn.

Dit artikel is te lezen op LeSoir.be of als pdf.