Leerling kost onderneming 18.300 euro

Leerling kost onderneming 18.300 euro

Hoewel ik de “Jobs Deal” van deze zomer steun, heb ik verschillende voorstellen op de onderhandelingstafel met de Federale Regering gelegd die ervoor zouden zorgen dat de inspanningen van de Gewesten vermenigvuldigd worden. Namelijk:

  1. De werkgevers een maximale vereenvoudiging en een dito vrijstelling van het stelsel van werkgeversbijdragen verzekeren, en uiteindelijk streven naar 0 euro.
  2. Een fiscale immunisatie van de premies aan de werkgevers toekennen door de Gewesten.
  3. Voor de stagiairs duaal leren: een vrijstelling voor alle persoonlijke RSZ-bijdragen, alsook voor de gewestelijke premies voor duaal leren die aan de jongeren toegekend worden.

Deze maatregelen zouden een aanvulling zijn op de mechanismes die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het leven riep ten gunste van verschillende initiatieven:

  • De nieuwe eenmalige financiële stimulans van 1.750 euro voor de werkgevers;
  • De opheffing van de dossierkosten van 128 euro ten laste van de opleidingsondernemingen;
  • De toegang tot de Activa-premie van 15.900 euro over een periode van 30 maanden voor iedere werkgever die een werkzoekende in dienst neemt die net een opleiding via duaal leren heeft volbracht, alsook tot de premie van 5.000 euro voor de opleiding van een laaggeschoolde werkzoekende die in het kader van Activa gerekruteerd werd.

Dit artikel is te lezen op LaLibre.be of als pdf.

Meer info

Persbericht