Lancering van de 1ste alternerende master in het Brussels Gewest

Lancering van de 1ste alternerende master in het Brussels Gewest

Op 22 en 23 juni brengt Z.M. Koning Filip een officieel bezoek aan Zwitserland, in aanwezigheid van een delegatie samengesteld uit alle instanties en vertegenwoordigers van het alternerend onderwijs en de alternerende opleiding. De doelstelling is het bestuderen van de goede praktijken inzake het alternerend leren. En voor de Brusselse minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Didier Gosuin, is het de gelegenheid om de lancering van een proefproject aan te kondigen van een alternerende master in samenwerking met het ICHEC-ECAM.

Twee dagen op school, drie dagen in een onderneming: in Zwitserland volgen twee op de drie jongeren alternerend onderwijs, ook in het hoger onderwijs. Dat cijfer is inspirerend, als we het inschakelingspercentage op de arbeidsmarkt kennen na afloop van het traject alternerend leren: 82% van de werkzoekenden afkomstig uit het stelsel van het alternerend leren vindt binnen het jaar een job (bron: Actiris). “Bij ons is er nog een lange weg te gaan ten opzichte van deze indrukwekkende resultaten, in het bijzonder in termen van reputatie: ondanks de inspanningen wordt het alternerend leren nog te vaak geassocieerd met een daling van het niveau. En dat terwijl het alternerend leren het ideale paspoort voor werk is”, legt Didier Gosuin uit.

Didier Gosuin, die deel uitmaakt van de Belgische delegatie aan de zijde van Z.M. Koning Filip, heeft gebruikgemaakt van de dienstreis om de lancering bij het begin van het nieuwe schooljaar aan te kondigen van een alternerende master in Beheersinformatica, georganiseerd in samenwerking met het ICHEC en de ECAM, met de steun van het Gewest en Agoria.

Een eerste hooggekwalificeerde alternerende opleiding in Brussel

Deze nieuwe master is gericht op het opleiden van toekomstige businessanalisten, een beroep waarvoor veel vacatures zijn op de Brusselse arbeidsmarkt. “Vanwege de digitale economie zijn talrijke bedrijven begonnen aan een digitale transformatie die vraagt om gekwalificeerde arbeidskrachten. In ons land en in het Brussels Gewest is er een chronisch gebrek aan arbeidskrachten in de ICT-sector. Tegemoetkomen aan dit tekort is een van de doelstellingen uit het NextTech-plan, de belangrijkste strategie ter ondersteuning van het digitale ondernemerschap voor Brussel die in februari van dit jaar op mijn initiatief goedgekeurd werd”, aldus Didier Gosuin.

De studenten van deze master in “Businessanalyse” zullen een klassiek academisch studieprogramma krijgen en tegelijkertijd een professionele omkadering in een bedrijf genieten. Voor Didier Gosuin is dat “een van de grootste uitdagingen van het alternerend leren: de ondernemingen ontvankelijk maken voor het onthalen en het opleiden van leerlingen. De werkgevers moeten het spel meespelen. Het is overigens voor hen een garantie om te kunnen beschikken over gekwalificeerd personeel van wie de competenties rechtstreeks tegemoetkomen aan hun noden”.

6.000 opleidingsplaatsen in 2020

Via de goedkeuring van het Plan Opleiding 2020 werd door Didier Gosuin een reeks maatregelen getroffen om het alternerend leren te stimuleren. Het ontwikkelen van de uitrusting van de opleidingscentra, premies voor het mentorship, innoverende pedagogische projectoproepen, etc.: eind 2016 waren er 5.000 jongeren in Brussel die een alternerende opleiding volgden, en de bedoeling is om in 2020 over 6.000 opleidingsplaatsen te beschikken, wat een stijging met 20% betekent.

“Er moeten honderden jobs verkregen worden. Dat is een fantastisch potentieel, waarvan het Zwitserse voorbeeld de efficiënte bewijst. Het systeem in Zwitserland sluit dan ook geen enkele deur. Welk traject de jongere ook aflegt, hij krijgt, dankzij de bestaande overstapmogelijkheden, toegang tot alle mogelijkheden die het hoger onderwijs biedt. In België moeten we het hoofd bieden aan een zeker conservatisme van de onderwijswereld. Deze laatste moet aanvaarden dat er per slot van rekening andere opleidingstrajecten zijn voor het verwerven van competenties. België heeft een enorme ruimte voor vooruitgang voor zich. In Brussel zijn we vastberaden en startklaar om deze te bereiken”, stelt Didier Gosuin nog.

+ informatie in het Nederlands en in het Frans

+ Info over de alternerende master in “Businessanalyse”