Laatste rechte lijn voor de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool voor industriële beroepen

Laatste rechte lijn voor de eerste Opleidings- en tewerkstellingspool voor industriële beroepen

Het is zinloos om te hameren op jobs, jobs en nog eens jobs als er een gebrek is aan kwalificatie.

Met de Opleidings- en Tewerkstellingspolen wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het kwalificatieniveau en de competenties van werkzoekenden verhogen. Dat moet het mogelijk maken hen te voorzien van de nodige tools om duurzaam en kwaliteitsvol werk te vinden.

Technicity.brussels is de eerste Opleidings- en Tewerkstellingspool die wordt opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De pool is de vrucht van een partnerschap tussen de overheidsactoren voor opleiding en tewerkstelling, ActirisBruxelles FormationVDAB Brussel, en de sociale partners uit de technologische industriesector, AgoriaMWB-ABVVACV-CSC. Het betreft een deling van resources en middelen om het aanbod inzake opleiding en beroepsinschakeling in Brussel uit te breiden. Concreet kunnen 400 mensen vanaf begin volgend schooljaar opleidingen volgen in de meest recente technologieën om te kunnen inspelen op de behoeften voor knelpuntberoepen.

Welke rol speelt deze Opleidings- en Tewerkstellingspool? Die bestaat erin de economische situatie van een sector, namelijk die van de technologische industrie, te verbeteren door in te spelen op de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten vanwege ondernemingen. Dat moet gebeuren door werkzoekenden, werknemers en studenten op te leiden in de meeste recente technologieën uit de sector en te anticiperen op de behoeften van de sector.

“Met de Opleidings- en Tewerkstellingspolen voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich van een doeltreffende structuur om niet enkel het kwalificatieniveau van de werkzoekenden en werknemers te verhogen, maar ook om de afstemming van het tewerkstellingsaanbod op de vraag te verbeteren, en dit alles met de verbetering van de Brusselse economie in het achterhoofd. Door de middelen van de sector en de overheidsactoren te bundelen zullen we een niveau van uitnemendheid bereiken dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zonder twijfel op de kaart zal zetten als onmiskenbare speler” besluit Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin. 

Meer informatie.