Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt een terrein voor Construcity

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt een terrein voor Construcity

De Brusselse Regering heeft op donderdag 28 februari aan Citydev.brussels de opdracht toevertrouwd om verschillende vastgoedtransacties uit te voeren voor de correcte verwezenlijking van de toekomstige Pool Opleiding-Werk voor de bouwsector.

Concreet zal deze nieuwe Pool – die “ConstruCity” zal heten – alle publieke en private infrastructuur voor tewerkstelling, onderwijs en opleiding in verband met de bouwsector omvatten.

Met deze nieuwe opdracht bevestigt citydev.brussels zijn positie als meest bevoegde Brusselse actor om oplossingen te vinden voor ambitieuze gewestelijke vastgoedprojecten. Citydev zal binnenkort ongetwijfeld overgaan tot de aankoop van de verschillende percelen van het terrein om er de toekomstige opleidings- en tewerkstellingspool te ontwikkelen”. 

Meer informatie.