Ambitie inzake werkgelegenheid en opleiding in Brussel!

Ambitie inzake werkgelegenheid en opleiding in Brussel!

De Brusselse Regering heeft net kaderakkoorden afgesloten met de sectoren van de horeca, de technologische industrie, de elektrotechniek en de uitzendarbeid.

De doelstelling? De tewerkstelling van Brusselaars in de beroepen van een sector te verhogen, de opleiding van werkzoekenden en werknemers te versterken volgens de noden van de ondernemingen en de aantrekkelijkheid van de beroepen van de sector te verhogen. Ook de strijd tegen elke vorm van discriminatie maakt deel uit van de grote beleidswerven van deze kaderakkoorden.

De uitdagingen inzake werkgelegenheid en opleiding zijn talrijk in het Brussels Gewest. Rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de verschillende sectoren verbindt de Regering zich ertoe haar aanbod aan de specifieke noden van deze sectoren en hun ondernemingen aan te passen.

De afgesloten kaderakkoorden komen bovenop de eerste twee kaderakkoorden die werden afgesloten met de sector transport & logistiek en met de bouwsector en kaderen in de Strategie GO4 Brussels 2025. De bedoeling? De Brusselse economie tegen 2025 meer slagkracht geven.

Meer informatie.