800.000 euro voor de begeleiding van werkzoekenden bij hun opleiding

800.000 euro voor de begeleiding van werkzoekenden bij hun opleiding

Opleiding is een van essentiële factoren voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 66% van de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden heeft geen diploma hoger middelbaar onderwijs of een in België erkend diploma (43%). Van deze werkzoekenden die een opleiding volgen, leeft 47,5% in een precaire situatie. Welnu, 1 op de 5 werkzoekenden die zich in een precaire situatie bevindt, zet zijn opleiding niet voort tot de kwalificering voor een beroep.

Om dat te verhelpen, hebben we voor 2019 een bedrag van 800.000 euro vrijgemaakt voor Bruxelles Formation. Op die manier kan de dekking van de opleidingskosten van 170 euro per maand worden uitgebreid naar alle werkzoekenden.

Met welke doelstelling? De begeleiding tijdens het opleidingstraject en de stappen naar doorstroming intensiveren, om het Brusselse publiek dat op zoek is naar werk, aan te zetten zich in te schrijven voor een opleiding, en deze af te maken, en meer in het bijzonder de jongeren die geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

Meer informatie.