Hoogste werkgelegenheidsgraad in 27 jaar

Hoogste werkgelegenheidsgraad in 27 jaar

De werkgelegenheid in Brussel is in 2017 met bijna 10.000 eenheden gestegen. Dat is goed voor een stijging van 1,4%, wat aanzienlijk meer is dan in Vlaanderen (+ 0,9%) en zeker dan in Wallonië (+ 0,3%).

En daar komt nog bij dat de Brusselse beroepsbevolking aanzienlijk meer gestegen is dan in Vlaanderen en Wallonië. We zijn er dus in geslaagd om meer jobs te creëren dan het aantal jongeren dat is toegetreden tot de arbeidsmarkt. Brussel komt met 56,2% werkende personen van de personen op arbeidsgeschikte leeftijd in de buurt van Wallonië (57,7%), maar het is vooral het vermelden waard dat dat de hoogste werkgelegenheidsgraad is sinds de oprichting van het Brussels Gewest in 1989.

Bovendien zijn er andere cijfers die ondersteunen dat het goed gaat met de economie van het gewest.

De werkloosheidsgraad (16,3% in augustus) daalt al 46 maanden op een rij. Het is van 1992 geleden dat die nog zo laag was. Ons gewest telde bovendien 104.705 ondernemingen in augustus 2018. Dat is goed voor een stijging met 3.577 ondernemingen vergeleken met 2016.

De Brusselaars hebben daarnaast de interne markt terug ingenomen. We zijn immers gegaan van 47% jobs ingevuld door Brusselaars in Brussel naar 53%. Het aantal pendelaars dat naar Brussel komt is met 10.000 eenheden gedaald, terwijl het aantal Brusselaars dat buiten Brussel gaat werken met 10.000 eenheden gestegen is. Momenteel werken er zo 77.000 Brusselaars buiten Brussel.

Opleiding blijft echter dé uitdaging. In het Brussels Gewest steeg sinds het begin van de legislatuur het aantal jongeren dat een opleiding volgt met 17%. Het schoolverzuimpercentage bedraagt echter 7,5%. En dat hoge percentage daalt niet. Veel te veel jongeren met een opleiding die onder het lager middelbaar onderwijs ligt komen bij Actiris terecht nadat ze 18 geworden zijn en de leerplicht is afgelopen.

Lees het volledige artikel op lacapitale.be of in pdf-formaat (in het Frans).