Het Franstalige Brusselse openbaar ambt voortaan toegankelijk voor houders van beroepscertificeringen.

Het Franstalige Brusselse openbaar ambt voortaan toegankelijk voor houders van beroepscertificeringen.

Alle houders van beroepscertificeringen zullen voortaan voor het openbaar ambt kunnen solliciteren.

Elke persoon die een beroepscertificering bezit, kan zich kandidaat stellen voor een jobaanbieding, van niveau 2 in het Franstalige Brusselse openbaar ambt, en zelfs van niveau 2+, indien de certificering de rang toekent van niveau 5 binnen het Europese kader voor certificeringen.

“Het was tegenstrijdig dat personen geen toegang hadden tot de rekruteringsprocedures bij openbare werkgevers bij wie zij een certificerende opleiding hadden gevolgd of die hun competenties hadden erkend.”

Meer informatie.