Het aantal jonge werkzoekenden daalt vijf en een half jaar ononderbroken in Brussel

Het aantal jonge werkzoekenden daalt vijf en een half jaar ononderbroken in Brussel

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind november 89.836 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 16% (cf. 16,5% in november 2017). Dat stemt overeen met een verlaging met 2.149 personen of 2,3% op jaarbasis. In vijf jaar tijd daalde het aantal werkzoekenden in het Gewest met 18,8%. Vergeleken met 2013 zijn er vandaag 20.836 Brusselse werkzoekenden minder.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 66 maanden op rij! Er waren 9.482 jonge werkzoekenden in november, d.w.z. 699 personen of 6,9% minder dan in november 2017, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 24,7%. In november 2012 telde het gewest nog 15.498 jonge werkzoekenden, een daling van 6 016 jongeren op zes jaar tijd (-38,8%).

Het Brussels Gewest telde eind november meer bepaald 60.356 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 5.081 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 24.399 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 1,2%.

Meer informatie.