Een opleiding volgen voor een knelpuntberoep: de enige weg naar een duurzame job?

Een opleiding volgen voor een knelpuntberoep: de enige weg naar een duurzame job?

Bij de oprichting van de gewestregering in 2014 pleitte Didier Gosuin ervoor om twee bevoegdheden – Tewerkstelling en Opleiding – te bundelen. Dit om beter in te spelen op de kwalificatiebehoeften van Brusselaars via een nog uitgebreidere samenwerking tussen ActirisBruxelles Formation en VDAB Brussel.

Nu huldigen de drie instellingen een gemeenschappelijke studiedienst in: view.brussels, het Brussels observatorium voor de werkgelegenheid en opleiding. Dat is een cruciale hefboom voor hun nauwe samenwerking.

De oprichting van view.brussels zal het mogelijk maken om de tewerkstelling en opleiding samen te analyseren om een betere afstemming van het opleidingsaanbod op de tewerkstellingsbehoeften toe te laten. Dit alles rekening houdend met de specifieke kenmerken van ons gewest en de behoeften van Brusselaars.

De studie ‘uitstromers uit opleidingen in verband met kritieke functies’ is een van de eerste verwezenlijkingen van view.stat. De resultaten? 65% inschakeling na een kwalificerende opleiding en tot 79% voor opleidingen die rechtstreeks verband houden met significante kritieke functies.

Meer informatie (in het Frans)

De studie kunt u bekijken via deze link (in het Frans).