De werkloosheid daalt voor de 52e maand op rij in Brussel

De werkloosheid daalt voor de 52e maand op rij in Brussel

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind februari 89.332 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 15,9% (cf. 16,5% in februari 2018). Dat stemt overeen met een verlaging met 2.349 personen of 2,6% op jaarbasis. In vergelijking met februari 2014 is het aantal werkzoekenden met 21.850 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 19,7% in 5 jaar.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 69 maanden op rij! Er waren 9.025 jonge werkzoekenden in februari, d.w.z. 500 personen of 5,2% minder dan in februari 2018, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 23,5%. Sinds 2014, is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 5.260 eenheden, wat neerkomt op een daling van 36,8%.

Het Brussels Gewest telde eind juni meer bepaald 60.705 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 4.641 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 23.986 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 2%.

Meer informatie.