De jongerenwerkloosheid blijft verder dalen in Brussel: -9,3% in één jaar tijd

De jongerenwerkloosheid blijft verder dalen in Brussel: -9,3% in één jaar tijd

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind September 90.680 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 16,2 (cf. 16,9% in september 2017). Dat stemt overeen met een verlaging met 3.448 personen of 3,7% op jaarbasis. In vergelijking met september 2014 is het aantal werkzoekenden met 21.782 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 19,4% in 4 jaar.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 64 maanden op rij! Er waren 9.477 jonge werkzoekenden in september, d.w.z. 975 personen of 9,3% minder dan in september 2017, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 24,7%. Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 33,5% (-4.776).

Het Brussels Gewest telde eind september meer bepaald 61.851 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 5.032 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 23.797 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 0,9%.

Meer informatie