De jeugdwerkloosheid daalt 5 jaar ononderbroken

De jeugdwerkloosheid daalt 5 jaar ononderbroken

Volgens de maandelijkse analyse van Actiris telde Brussel eind mei 87.912 werkzoekenden: dat is goed voor een werkloosheidsgraad van 15,7 (cf. 16,4% in mei 2017). Dat stemt overeen met een verlaging met 3.536 personen of 3,6% op jaarbasis. In vergelijking met mei 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.613 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,2% in 4 jaar.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde dan weer voor 60 maanden op rij! Er waren 8.319 jonge werkzoekenden in mei, d.w.z. 534 personen of 6,0% minder dan in mei 2017, voor een jongerenwerkloosheidsgraad van 21,7%. Een terugval die moed geeft. In 5 jaar, sinds mei 2013, is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 5.452 eenheden, wat neerkomt op een daling van 40,7%.

Het Brussels Gewest telde eind juni meer bepaald 60.456 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, 4.164 jongeren in de beroepsinschakelingstijd en 23.292 andere werkzoekenden die vrij of verplicht ingeschreven zijn. Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met 2,5%.

Meer informatie.